Vaarwegen binnenvaart

Vaarwegenklassen

Van welke scheepsgrootte (type) gebruik kan worden gemaakt, wordt primair bepaald door de vaarwegklasse(n) waarmee het schip te maken heeft. In internationaal verband (CEMT, Conférence Européenne des Ministres de Transport) zijn alle vaarwegen in klassen onderscheiden. Meer  (gedetailleerde) informatie hierover is te vinden op de website van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB ) en Rijkswaterstaat.

Kleinere vaarwegen meestal in beheer bij provincie

Niet alle vaarwegen zijn in beheer van het rijk (Rijkswaterstaat). De kleinere vaarwegen zijn meestal in beheer van provincies. Het op peil houden van de vaardiepte en ander onderhoud zijn afhankelijk van de budgettaire prioriteit die de beheerder eraan geeft. En dat is weer mede afhankelijk van de economische betekenis van de diverse vaarwegen. Naarmate er minder over een vaarweg wordt vervoerd is deze betekenis geringer. Tel daarbij op dat kleinere schepen in aantal afnemen, dan is het duidelijk dat de toekomst voor bedrijven die aan kleinere vaarwegen liggen maar wel afhankelijk zijn van de binnenvaart vaak weinig rooskleurig is.

Binnenhavens verantwoordelijkheid van gemeenten

Binnenhavens en ‘natte bedrijventerreinen’ vallen meestal onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Voor bedrijven  en/of bestemmingen die niet direct aan vaarwegen zijn gelegen kan het vervoer van containers met de binnenvaart toch interessant zijn. Relevant is dan de nabijheid van een geschikte containerterminal waarbij het voor- en natransport per vrachtauto is geregeld. Op de website van het EICB staat een overzicht van een groot aantal containerterminals in Nederland, België en Duitsland.

Verbeteringen vaarwegen (top 10, COV)

Ook het vaarwegennet kent knelpunten die moeten worden opgelost. Het Centraal Overleg Vaarwegen, een samenwerkingsverband van evofenedex, Koninklijke Schuttevaer en de Vereniging van Waterbouwers beijvert zich voor het verbeteren van de kwaliteit en het onderhoud van het vaarwegennet.

Tracking & tracing (waar is ‘mijn’ schip?)

Ondermeer op de website van www.MarineTraffic.com staat informatie over de positie van zowel zee- als binnenvaartschepen.  Je kunt zoeken op de naam van het schip.

Voor verladers is de precieze positie van binnenvaartschepen meestal  niet zo relevant;  zij moeten zekerheid hebben over de verwachte aankomsttijd en daarom goede afspraken maken over de melding van eventuele vertragingen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder