Accijns op brandstof

Brandstof wordt belast met accijns. Er zijn voor diesel verschillende tarieven;

  • twee hoge tarieven voor de blanke diesel in wegvoertuigen en
  • een lager belaste rode diesel voor gebruik in machines en in voertuigen buiten de weg

Voor blanke diesel is er een tarief voor zwavelvrije diesel en een iets hoger voor zwavelarme diesel. Voor de rode diesel betaalt u aanzienlijk minder accijns. Deze brandstof wordt kunstmatig rood gekleurd en daarom 'rode dieselolie' genoemd. Ook wordt een herkenningsmiddel aan de diesel toegevoegd. Dit herkenningsmiddel blijft lang in de tank aanwezig. Ook na enige malen tanken van de hoogbelaste (blanke) diesel kan het herkenningsmiddel nog steeds worden aangetoond.

Het verschil tussen de rode en blanke diesel is ongeveer 16 cent per liter. Dat maakt het aantrekkelijk om op rode dieselolie te rijden. Het gebruik van rode olie in gekentekende wegvoertuigen is over het algemeen verboden.

Lpg

Lpg dat wordt gebruikt in wegvoertuigen wordt belast met brandstofaccijns.
Vanaf 2010 wordt hetzelfde accijnsbedrag ook geheven voor lpg die gebruikt wordt in rijdende werktuigen, zoals heftrucks. Tot 2010 werd dat lpg belast met energiebelasting.

Aardgas

Cng (compressed natural gas) oftewel aardgas wordt uitsluitend belast met energiebelasting.

Belasting bij grootverbruik van rode diesel en lpg terugvragen

Bij een verbruik van meer dan 153.000 liter rode diesel of 119.000 kg lpg (in niet wegvoertuigen) kunt u een deel van de betaalde accijns terugvragen.
Tot 2010 wordt een deel van de betaalde energiebelasting terugbetaald.

Teruggaaf accijns

Soms is het om logistieke of technische reden niet mogelijk rode dieselolie te gebruiken, terwijl dat wel is toegestaan. In die gevallen is mag u, na toestemming van de douane, blanke diesel tanken en het verschil in accijns tussen de hoogbelaste (blanke) en de laagbelaste (rode) diesel terugvragen.

Plantaardige olie

In veel motoren kan plaats van minerale olie ook (gedeeltelijk) plantaardige olie worden gebruikt. Deze olie wordt belast alsof het minerale olie is. De tarieven voor de brandstof die (voor een deel) wordt vervangen door de plantaardige olie zijn van toepassing.

COVA

Behalve met accijns wordt brandstof belast met de 'voorraadheffing aardolieproducten' (COVA). Deze belasting drukt niet op cng.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder