Belasting bij grootverbruik

Belasting bij grootverbruik rode diesel en lpg terugvragen

Rode dieselolie en lpg (voor ander gebruik dan op de weg) worden tot 2010 (ook) belast met energiebelasting. Vanaf 2010 wordt de brandstof uitsluitend belast met accijns. Je kunt een deel van de accijns of de energiebelasting terugvragen als je meer verbruikt dan 153.000 liter rode dieselolie of 119.000 kg lpg (voor ander gebruik dan op de weg) per kalenderjaar. Deze teruggaaf wordt in de komende jaren geheel afgebouwd door ze elk jaar te verminderen met 3 cent per liter. 

Welk bedrag terugvragen

Het bedrag dat je kunt terugvragen bij grootverbruik van rode olie of lpg wordt per jaar en soms per half jaar aangepast.

Minimumbedrag

De teruggaaf van een deel van de accijns/energiebelasting is niet gebonden aan een minimumbedrag en wordt verleend over de brandstof die in Nederland is getankt.

Hoe teruggaaf aanvragen

Het verzoek om teruggaaf moet je binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar indienen bij het districtskantoor van de douane. Een speciaal aanvraagformulier kunt u opvragen via telefoonnummer 0800 0143 van de douane. Je hoeft bij jouw aanvraag geen bewijsstukken mee te zenden. Het verbruik moet je aantonen bij een eventuele bedrijfscontrole.

Ander gebruik dan op de weg

Je kunt de lpg-accijns uitsluitend terugvragen voor ander gebruik van het gas dan op de weg, zoals in intern transportmaterieel. Voor gebruik in auto's op de weg wordt geen teruggaaf van energiebelasting of accijns verleend.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder