Brandstofclausule

Een brandstofclausule moet het bedrijf rust en zekerheid geven over het verrekenen van prijsschommelingen in de brandstof.

Om het risico op prijsfluctuaties van brandstof op een acceptabele wijze tussen partijen te ondervangen, kan het voor zowel verlader als vervoerder zinvol zijn een brandstofclausule in de vervoerovereenkomst op te nemen. Deze schept duidelijkheid over kostenverdeling, mits een goede methode wordt gevonden.

Bij het opstellen van een brandstofclausule zijn een aantal punten van belang.

  • Wat is de prijs waar ten tijde van het opmaken van de afspraak vanuit is gegaan (het ijkpunt c.q. de basisprijs);
  • Welke leverancier wordt als referentie aangehouden op basis waarvan prijswijzigingen van de brandstof worden vastgesteld?
  • Gaat men bij het doorvoeren van prijswijzigingen uit van een gemiddelde referentieprijs over een bepaald tijdvak of is de referentieprijs op het einde van de afgesproken periode leidend?
  • Wordt de referentieprijs met terugwerkende kracht doorgevoerd of dient ze als nieuwe basisprijs voor een toekomstige periode?

Op die manier is te beoordelen of en in hoeverre de gemiddelde prijs van een liter dieselolie over de afgesproken periode afwijkt van de literprijs bij aanvang van de overeenkomst.

Laat jouw brandstofclausule controleren door experts

Een brandstofclausule moet het bedrijf rust en zekerheid geven over het verrekenen van prijsschommelingen in de brandstof. evofenedex signaleert dat er veel bedrijven zijn die de clausule niet goed toepassen.
Met het rekenmodel kun je zelf controleren wat de gevolgen zijn van prijswijzigingen in de brandstof.

Wil je echter jouw clausule laten nakijken door een expert, dan kun je dit doen door contact op te nemen met evofenedex-ledenservice via het contactformulier.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder