skipToContentskipToFooter

Gevolgen van de stijgende brandstofprijzen en hoe ga je hiermee om

Door ontwikkelingen in de wereld (zoals de inval in Oekraïne) kan de olieprijs extreem stijgen. Deze stijgende olieprijs zet door naar een hogere brandstofprijs, wat voor verladers en vervoerders een versnelde stijging van de kosten tot gevolg heeft. Deze versnelde stijging kan leiden tot directe problemen, zoals een teruglopende liquiditeit of zelfs negatieve resultaten. Hoe ga je hiermee om?

Houd de ontwikkelingen van de dieselprijs in de gaten

evofenedex houdt op de website een dagelijks overzicht van de dieselprijzen bij. Ook vind je hier week- en jaaroverzichten. 

Brandstofclausule / dieselclausule

Veel verladers en vervoerders maken vaak voor een langere periode afspraken over de tarieven voor stijgende en dalende brandstofprijzen. In deze vervoersovereenkomst staat dan een brandstofclausule, ook wel dieselclausule genoemd. In deze brandstofclausule staat beschreven wat er met het tarief gebeurt als de brandstofprijzen veranderen.

Hernieuwde afspraken van de brandstofclausule: kortere meetperiode

evofenedex adviseert om in goed overleg hernieuwde afspraken te maken als de afgesproken bandbreedtes in de brandstofclausule door de huidige brandstofprijzen worden overschreden. Probeer overeen te komen om een kortere meetperiode te gaan gebruiken. Op basis daarvan kan de dieseltoeslag versneld worden berekend. Om het gesprek aan te gaan kan het handig zijn om ons dieselprijsoverzicht onder de aandacht te brengen. 

Bij het opstellen van een brandstofclausule zijn een aantal punten van belang.

  • Wat is de prijs waar ten tijde van het opmaken van de afspraak vanuit is gegaan (het ijkpunt c.q. de basisprijs);
  • Welke leverancier wordt als referentie aangehouden op basis waarvan de prijs en prijswijzigingen van de brandstof worden vastgesteld? Het is belangrijk om steeds dezelfde prijs aan te houden: hetzij de adviesprijs of een (gemiddelde) pompprijs.
  • Gaat men bij het doorvoeren van prijswijzigingen uit van een gemiddelde referentieprijs over een bepaald tijdvak of is de referentieprijs op het einde van de afgesproken periode leidend?
  • Wordt de referentieprijs met terugwerkende kracht doorgevoerd of dient ze als nieuwe basisprijs voor een toekomstige periode?

Op die manier is te beoordelen of en in hoeverre de gemiddelde prijs van een liter dieselolie over de afgesproken periode afwijkt van de literprijs bij aanvang van de overeenkomst. 

Voorbeeld formulering dieselolieclausule en voorbeeld overeenkomst brandstofclausule

Een veelgebruikte formulering van een dieselolieclausule is: ‘Daalt of stijgt de gemiddelde dieselolieprijs met ... procent, dan daalt of stijgt de vrachtprijs met... procent.’ Stel dat de dieselolieprijs in een kwartaal met gemiddeld 5 procent is gestegen en het brandstofaandeel bedraagt 20 procent, dan betekent dit een verhoging van de totale kosten van 5,0 x 0,20 = 1 procent.

Je kunt ook gebruikmaken van ons voorbeeld van een overeenkomst met brandstofclausule. 

Als je geen brandstofclausule in je vervoersovereenkomst hebt opgenomen

Als er in jouw vervoers- of raamovereenkomst met de vervoerder niets over doorberekeningen van prijswijzigingen is opgenomen en de vervoerder rekent toch een toeslag, is dat in feite een aanbod tot wijziging van de overeenkomst. De verlader hoeft een dergelijk aanbod niet te accepteren en mag hieraan ook voorwaarden verbinden. Het is echter ook mogelijk dat de vervoerder het doorberekenen van gestegen brandstofkosten opneemt in de algemene voorwaarden. Vanwege de onduidelijkheid en het eenzijdige karakter van dergelijke toeslagen, verdient het gebruik van een wederzijds vastgestelde brandstofclausule de voorkeur. 

Laat jouw brandstofclausule controleren door experts van evofenedex

Een brandstofclausule moet het bedrijf rust en zekerheid geven over het verrekenen van prijsschommelingen in de brandstof. evofenedex signaleert dat er veel bedrijven zijn die de clausule niet goed toepassen. Met het rekenmodel kun je zelf controleren wat de gevolgen zijn van prijswijzigingen in de brandstof. Wil je echter jouw clausule laten nakijken door een expert, dan kun je dit doen door contact op te nemen met onze ledenservice via het contactformulier.

Tips om brandstof te besparen

Je kan als ondernemer een paar maatregelen nemen om zuiniger om te gaan met je brandstof. Zo kun je proberen groot in te kopen en een korting op brandstof af te dingen. Ook als je brandstof gekocht hebt, is het zaak om daar zuinig mee om te springen. Vraag je chauffeurs gebruik te maken van cruisecontrol en leer ze gelijkmatiger en zuiniger te rijden. Er zijn speciale trainingen hiervoor die vaak leiden tot onverwachte resultaten. Ook het goed afstellen van een snelheidsbegrenzer kan zorgen voor minder verbruik, net als kritisch kijken naar de routes. Is er wellicht een kortere weg te vinden? Ook het type vrachtwagenband kan helpen. En zorg ervoor dat de banden op de juiste bandenspanning staan. 

Blijf op de hoogte met onze Vervoer Update (alleen leden)

Leden van evofenedex kunnen zich inschrijven voor onze speciale Vervoer Update. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van alle vervoers-gerelateerde ontwikkelingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving, brandstofbesparing, verplichtingen voor chauffeurs, tachograaf, rijverboden, zero-emissiezones en milieuzones. 

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer