skipToContentskipToFooter

Verstandig om voor te sorteren op CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht bedrijven, in Europa, te rapporteren over de impact van hun activiteiten op het gebied van Milieu, Mens en Governance. De richtlijn staat centraal in de ‘Green Deal’ van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie en voor betere duurzaamheidsinformatie. Door middel van de CSRD wordt het mogelijk geldstromen (investeringen, maar ook subsidies), eenvoudiger naar duurzamere activiteiten te laten gaan.

2024

De CSRD is de opvolger van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), die alleen verplicht was voor grote beursgenoteerde bedrijven (>500 fte). Voor deze bedrijven wordt de CSRD van kracht over het boekjaar 2024. Dat betekent dat in 2024 de gegevens worden verzameld waarover in 2025 wordt gerapporteerd. Hiermee komt de NFRD te vervallen. 

2025

Vanaf 2025 gaat de CSRD gelden voor een grotere groep bedrijven. Ondernemingen die voldoen aan twee van de drie volgende criteria, verzamelen over het boekjaar 2025 de gegevens waarover ze in 2026 rapporteren:

  • Meer dan 250 fte
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

2026

Beursgenoteerde mkb-ondernemingen, maar ook kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen, verzamelen de gegevens over 2026 waarover zij in 2027 rapporteren.

Duurzaamheidsonderwerpen

De CSRD verplicht bedrijven om, als verslaggevingsstelsel, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) te gebruiken. Deze ESRS benoemen in concept de volgende duurzaamheidsonderwerpen om over te rapporteren.

grafiek.JPG

Let op!


Bedrijven die aan de CSRD moeten voldoen, zullen, onder het kopje Milieu - Vervuiling, ook moeten rapporteren over de scope 3 emissie. Deze indirecte emissies worden veroorzaakt door hun leveranciers en afnemers. Hierdoor krijgen veel meer bedrijven met CSRD te maken. Dit omdat, ook al zijn deze bedrijven zelf niet CSRD-plichtig, zij wel milieugegevens moeten verstrekken aan een bedrijf waaraan zij leveren of waarvan ze afnemen. Ook als je dus, als bedrijf, zelf niet valt onder bovengenoemde voorwaarden om over CSRD te rapporteren, kan het zijn dat jouw leverancier of afnemer wel bij jou aanklopt voor de juiste milieugegevens.

14 juni Trade Compliance Congres 2023

In één dag weer volledig op de hoogte zijn van alle recente ontwikkelingen rondom trade compliance.

trade_compliance.jpg

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer