skipToContentskipToFooter

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht eigenaars, houders of gebruikers van motorrijtuigen een verzekering af te sluiten voor schade die daarmee aan derden kan worden veroorzaakt. Hierbij staan de belangen van het slachtoffer voorop.

Wanneer verzekeren

Zodra het kenteken is afgegeven moet je het voertuig verzekeren. Ongekentekende motorrijtuigen als heftrucks moet je verzekeren als ze deelnemen aan het verkeer op de weg of op terreinen die voor personen toegankelijk zijn. Let op: ook magazijnen worden tot de ‘terreinen’ gerekend.

Wiens aansprakelijkheid is verzekerd

Voor een en dezelfde schade kunnen meerdere personen aansprakelijk zijn. Daarom moet de verplichte WA-verzekering de aansprakelijkheid verzekeren van:

  • de bestuurder en de inzittenden
  • de eigenaar
  • de kentekenhouder

Daarnaast kan de werkgever van deze personen aansprakelijk zijn. Meestal dekt de verzekering ook die aansprakelijkheid, maar dit is niet wettelijk verplicht

Welke aansprakelijkheid is verzekerd

Een WA-verzekering verzekert de aansprakelijkheid voor schade die met een auto en de daaraan gekoppelde aanhanger wordt toegebracht. Voor bestel- en vrachtauto’s betaal je een extra premie voor het meeverzekeren van de aanhangwagen.

Welke schade is niet verzekerd

  • schade door een ontkoppelde aanhangwagen of oplegger
  • schade door de lading, die op of met de auto wordt vervoerd, of daarvan is afgevallen
  • schade die door de lading tijdens het laden of lossen wordt toegebracht

Deze risico’s wordt gedekt door aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf (AVB-polis). Ook de schade aan, of verlies van, de lading is niet verzekerd.

Verzekerd bedrag

Sinds 10 juni 2007 is het verzekerde minimumbedrag 5 miljoen euro per gebeurtenis voor personenschade (letsel en overlijden van personen) en 1 miljoen euro voor zaakschade (schade aan goederen en dieren). Natuurlijk kun je ook kiezen voor hogere bedragen. De autoverzekering van evofenedex biedt dekking tot 10 miljoen euro.

Hogere bedragen

  • als je met een vrachtauto gevaarlijke stoffen vervoert, moet je een extra aansprakelijkheidsverzekering afsluiten met een verzekerd bedrag van minimaal 10 miljoen euro
  • als je personen vervoert in taxi’s of autobussen moet je de materiële schade van inzittenden aanvullend verzekeren tot een bedrag van 40.000 euro

Eigen risico

Voor de WA-verzekering van een bestel- of vrachtauto geldt in veel gevallen een eigen risico. Voor de personenauto is een eigen risico bij WA-schade niet gebruikelijk.

Schade aan goederen van het bedrijf (sistercarclausule)

De autopolis dekt de schade die aan derden wordt toegebracht. Derden zijn alle anderen dan de bestuurder van het voertuig. Schade aan eigendommen van het bedrijf is daarom in principe niet verzekerd. Toch kunnen twee auto’s van een bedrijf bij dezelfde aanrijding betrokken zijn. Door de sistercarclausule wordt zo ’n schade afgewikkeld alsof de twee auto’s van verschillende eigenaren zijn. De schade van het ‘onschuldige’ voertuig wordt vergoed.

Uitgesloten blijft meestal:

  • schade die is veroorzaakt op eigen terrein
  • bedrijfsschade of waardevermindering

Schade van de bestuurder

De meeste verzekeringsmaatschappijen sluiten de schade van de bestuurder van de auto uit. Soms is de materiële schade van de bestuurder voor een gering bedrag meeverzekerd. Werkgevers kunnen aansprakelijk zijn voor de schade van de bestuurder. Een ongevallenverzekering biedt dekking. Ook kun je de AVB-polis op dit punt soms uitbreiden.

De groene kaart

Jouw WA-verzekering moet ook geldig zijn in andere landen. Je kunt dit aantonen met het Internationale Verzekeringsbewijs. Deze ‘groene kaart’ geeft aan voor welke landen jouw verzekering geldt en of de verzekering uitsluitend geldt voor de auto of ook voor een gekoppelde aanhangwagen of oplegger. Sommige landen eisen een eigen groene kaart voor aanhangwagens en opleggers. Binnen de EU wordt niet meer gecontroleerd op de aanwezigheid van een groene kaart, maar bij aanrijdingen wordt er wel naar gevraagd. Neem hem dus altijd mee.

Als geen verzekeraar jou accepteert

Het afsluiten van een WA-verzekering is verplicht, maar verzekeringsmaatschappijen zijn niet verplicht elk risico te accepteren. Als geen enkele verzekeringsmaatschappij uw auto wil verzekeren kun je terecht bij de Vereende (voorheen Assurantiemaatschappij Terminus N.V. / Rialto).

Werkrisico

Een aansprakelijkheidsverzekering verzekert het verkeersrisico. Bij rijdende werktuigen speelt ook het werkrisico een rol. Een werkmaterieelverzekering, zoals de heftruckverzekering van evofenedex, verzekert dit risico wel mee.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer