skipToContentskipToFooter

In het grensoverschrijdende vervoer binnen de Europese Unie gelden de voorschriften die zijn vastgelegd in de Richtlijn 96/53/EG.

In Duitsland gelden de volgende normen:

Hoogte1) 4,00 m

Breedte1)

Koelvoertuigen: 2,60 m

Overige voertuigen: 2,55 m

Lengte1)

Vrachtauto: 12,00 m

Aanhangwagen: 12,00 m

trekker/oplegger 2) 3): 16,50 m

vrachtauto/aanhangwagen 4) 5) 6): 18,75 m

1) Inclusief afneembare bovenbouw en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers.

2) Maximale afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger 12,00 m.

3) De horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger mag niet meer bedragen dan 2,04 m.

4) De afstand tussen de achter(ste) as van een motorvoertuig en de voor(ste) as van een aanhangwagen mag niet minder bedragen dan 3,00 m.

5) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen bedraagt 15,65 m.

6) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie bedraagt 16,40 m.


Asdruk

enkele as: 10 ton

enkele aangedreven as: 11,5 ton

dubbele as van motorvoertuigen, bij een asafstand:

tot 1,00 m: 11,5 ton

van 1,00 - 1,30 m: 16 ton

van 1,30 - 1,80 m: 18 ton

van 1,30 - 1,80 m aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering (motorvoertuigen): 19 ton

dubbele as van aanhangwagen of oplegger, bij een asafstand:

tot 1,00 m: 11 ton

van 1,00 - 1,30 m: 16 ton

van 1,30 - 1,80 m: 18 ton

1,8 m of meer: 20 ton

tridem as van aanhangwagen of oplegger, bij onderlinge asafstanden:

tot 1,30 m: 21 ton

van 1,30 - 1,40 m: 24 ton


Gewicht

motorvoertuig met:

2 assen: 18 ton

3 assen: 25 ton

3 assen, aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering: 26 ton

4 assen (waaronder 2 gestuurde assen): 32 ton

Het maximaal toegestane gewicht in ton van een motorvoertuig met 4 assen mag niet groter zijn dan vijfmaal de hartafstand in meter tussen de voorste en de achterste as van het voertuig.

Aanhangwagen met:

2 assen: 18 ton

3 of meer assen: 24 ton

trekker/oplegger combinatie met:

3 assen: 28 ton

4 assen (trekker 2 en oplegger 2 assen, waarbij de afstand tussen de assen van de oplegger tenminste 1,3 m en ten hoogste 1,8 m bedraagt): 36 ton

4 assen (trekker 2 en oplegger 2 assen), aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering: 38 ton

5 of meer assen: 40 ton

trekker met 3 en oplegger met 2 of 3 assen bij vervoer van een 40-voets ISO-container in het gecombineerde vervoer (rail/weg of binnenvaart/weg): 44 ton

vrachtauto/aanhangwagen combinatie met:

3 assen: 28 ton

4 assen (motorwagen 2 en aanhangwagen 2 assen): 36 ton

5 of meer assen: 40 ton

De druk op de aangedreven as of assen van een voertuig of voertuigcombinatie mag bij gebruik in het internationale verkeer niet minder bedragen dan 25 procent van het totaalgewicht in beladen toestand van het voertuig of de combinatie.

Het totaalgewicht van de aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 150 procent van het totaalgewicht van de vrachtauto.

Vastzetten van lading

Lading moet je met spankettingen en andere voorzieningen zo vastzetten dat hij niet van het voertuig kan vallen of onnodig geluid produceert.

Uitstekende lading

 • Lading mag tot een hoogte van 2,5 m niet naar voren uitsteken. Boven 2,5 m mag lading maximaal 50 cm voor het (trekkende) voertuig uitsteken.
 • De lading mag maximaal 1,5 m naar achteren uitsteken, bij vervoer over een afstand van niet meer dan 100 km maximaal 3 m. Maar de lengte van voertuig of combinatie plus lading mag nooit meer zijn dan 20,75 m.
 • Lading die meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt, moet ujemarkeren met:
 • een rode vlag van minimaal 30 x 30 cm die door een dwarsstang vlak wordt gehouden, of
 • een rood schild van minimaal 30 x 30 cm dat dwars op de rijrichting is aangebracht, of
 • een rode, verticaal aangebrachte ronde koker van minimaal 30 cm hoogte en een doorsnede van minimaal 35 cm

Vlag, schild of koker mag je niet hoger dan 1,5 m boven de rijbaan aanbrengen. ‘s Nachts en bij slecht weer moet je, niet hoger dan 90 cm boven de rijbaan, op dezelfde plaats een rode lamp en een rode reflector aanbrengen.

 • Het voertuig plus lading mag niet breder zijn dan 2,55 m en niet hoger dan 4 m.
 • Als de lading aan allebei de kanten van het voertuig meer dan 40 cm buiten het bereik van de achterlichten uitsteekt, moet je de lading ‘s nachts en bij slecht weer markeren met een witte lamp voor, en een rode lamp achter. Deze lampen moet je aanbrengen op een hoogte van minder dan 1,5 m boven de rijbaan en niet meer dan 40 cm van de buitenzijde van de lading.
 • Losse stangen, buizen of palen, platte liggende voorwerpen en andere slecht zichtbare voorwerpen mogen niet aan de zijkant uitsteken.

Ontheffingen

In bepaalde gevallen krijg je voor transporten die niet voldoen aan de voorschriften een ontheffing.

 • Voor het rijden met een lading die de maximale afmetingen overschrijdt moet je een ontheffing aanvragen op grond van paragraaf 29 en 46 van de Straßenverkehrsordnung (StVO) bij het Straßenverkehrsamt in het district waar het transport in Duitsland begint.
 • Als de overschrijding wordt veroorzaakt door de (ondeelbare) lading en bij overschrijding van maximale aslasten en gewichten heb je een ontheffing nodig volgens paragraaf 70 van de Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO). Deze moet u aanvragen bij een van de Regierungspräsidenten in Duitsland.

Dien jouw aanvragen voor ontheffingen rechtstreeks in of via een douane-expediteur. Er bestaan ook speciale bureaus. 

Extra aansprakelijkheidsverzekering

Als je rijdt met een ontheffing eisen de Duitse autoriteiten in bepaalde gevallen dat u naast uw groene kaart een extra aansprakelijkheidsverzekering afsluit. De extra verzekering moet een dekking hebben tot een bedrag van 25 miljoen euro per gebeurtenis en voor schade aan personen tot een bedrag van 4 miljoen euro.

Jouw verzekeringsmaatschappij moet een aparte verklaring afgeven, waaruit blijkt dat dit risico verzekerd is. Je moet hiervoor meestal een aanvullende premie betalen, die niet bij iedere verzekeraar gelijk is. Niet iedere verzekeringsmaatschappij is bereid of in staat om het hogere risico te lopen.

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex