skipToContentskipToFooter

Minimumloonverplichtingen in Duitsland

Op 1 januari 2015 is in Duitsland de wet ‘Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (oftewel Mindestlohngesetz – MiLoG) in werking getreden. Deze wetgeving verplicht een werkgever, ook als zij in het buitenland is gevestigd, om ten minste het minimumloon van € 8,50 te betalen. Dit geldt voor iedere werknemer vanaf 18 jaar. Uitzonderingen waarvoor de MiLoG niet geldt zijn stagiaires, werknemer onder de 18 jaar zonder afgeronde beroepsopleidingen en langdurig werklozen tijdens de eerste 6 maanden van hun dienstverband. 

De meldingsplicht die volgt uit de MiLoG was al langere tijd van toepassing op bedrijven die bouwgerelateerde werkzaamheden uitvoeren maar is dus nu ook van toepassing op andere branches. Op de website van Duitse overheid (www.zoll.de) zijn deze branches terug te vinden. Het gaat om de volgende branches/werkzaamheden en ambachten. 

 • Op- en afbouw van beurzen en tentoonstellingen
 • Bouwkundige werkzaamheden (werkzaamheden aan onroerend goed)
 • Vleesverwerkende ambachten
 • Bosbouwwerkzaamheden
 • Horecawerkzaamheden
 • Onroerend goed
 • Reinigingswerkzaamheden
 • Personenvervoer
 • Toneelgezelschappen
 • Transport en Logistiek met laad en loslocatie in Duitsland
 • Afvalverwerking, reinigingswerkzaamheden en winterstrooidiensten
 • Opleidingsberoepen
 • Alle bouwkundige beroepen werkend aan onroerend goed incl. toeleveringsbedrijven en montagebedrijven
 • Berg- en steenkool (af)bouw beroepen
 • Bezorgdiensten
 • Onroerend goed reiniging
 • Landbouw, Bosbouw en Tuinbouw
 • Verpleegberoepen
 • Vleesverwerkingsberoepen
 • Bewakingsberoepen
 • Wasserijberoepen

Wat moet ik betalen?

 • Basisloon: € 8,50 bruto per uur
 • Minimum aantal betaalde vakantiedagen: 24
 • Overuren: meestal bij CAO geregeld
 • Leeftijdstoeslagen: geen onderscheid zoals in NL (minimumjeugdloon); voor iedereen minimaal € 8,50 bruto per uur

Wat moet ik vooraf regelen?

 1. 033035 (voor tijdelijk werk op 1 plaats in Duitsland)
 2. 033037 (voor werk op verschillende plaatsen op dezelfde in Duitsland)
 3. 033037 voor mobiele activiteiten; niet gebonden aan 1 plaats in Duitsland)

Wat moet ik meenemen?

 • Werknemer moet zijn aangemeld (kopie registratieformulier meegeven aan de chauffeur)
 • Arbeidsovereenkomst dient beschikbaar te zijn (in de Duitse taal)
 • Betalingsbewijzen voldoening loon moeten op verzoek getoond kunnen worden
 • Arbeidstijdenoverzicht 

Wat moet ik nog meer doen?

 • Er moet een adres beschikbaar zijn waar de bewijsstukken ingezien kunnen worden (door o.a. de douane)

Wat zijn de sancties bij niet-nakoming?

 • Maximaal € 30.000,00 boete voor overtreding administratieve verplichtingen en maximaal € 500.000,00 boete voor overtreding loon- en vakantierechten

Handhaving

 • Regels worden nog niet gehandhaafd. Bedrijven hebben 2 jaar de tijd gekregen om de regels te implementeren (1 januari 2015 – januari 2017). 

Wie is aan te spreken bij handhaving?

 • vervoerder
 • opdrachtgever van de vervoerder (ladingeigenaar, hoofdvervoerder, expediteur)
 • NB. Opdrachtgevers kunnen vervoerders een verklaring laten tekenen dat de Milog wordt nageleefd.

Hulp voor leden van evofenedex

Onze leden kunnen contact opnemen met onze bedrijfsjuristen. Zij helpen u kosteloos bij vragen of mogelijke problemen onderweg.

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex