skipToContentskipToFooter

LKW-Maut

In Duitsland betaal je voor voertuigen of voertuigcombinaties met een toegestane maximum massa van 7,5 ton of meer een kilometerheffing (LKW-Maut) voor het gebruik van de autosnelwegen en Bundesstrassen. Een overzicht van het ‘Maut-plichtige’ wegennet in Duitsland kun je terugvinden op de website van Toll Collect.

De manier waarop LKW-Maut wordt berekend is aan veranderingen onderhevig. Deze veranderingen zijn het gevolg van een wetswijziging die sinds 14 juli 2023 van kracht is: de zogenaamde ‘Mautänderungsgesetz’. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe Maut-tarieven en een CO2-heffing en zijn voertuigen op aardgas niet meer vrijgesteld. Ook is er per 1 juli 2024 een heffing voor voertuigen met een maximale toegestane massa van 3,5 ton, waar dat nu nog 7,5 ton is.

Naast het al genoemde verandert ook de basis voor de toewijzing van de gewichtseenheid. Dat gaat van het gross vehicle weight of maximum toegestaan totaalgewicht (mtt) met het voertuig plus lading als basis (kentekenvak F.2) naar de maximum toegestane massa (mtm), waarbij het ledig voertuiggewicht plus laadvermogen de basis vormt (kentekenvak F.1). We zetten alle veranderingen voor je op een rij in een tijdlijn:

1 januari 2023: nieuwe Maut-tarieven

De Maut-tarieven worden elke vijf jaar aangepast en zijn per 1 januari 2023 voor het laatste verhoogd. Het kilometertarief hangt af van het aantal assen, de emissieklasse en het toegestane totaalgewicht van het voertuig.

1 december 2023: invoering CO2-heffing

Per 1 december 2023 is een verhogende component toegevoegd in de vorm van de CO2-emissieklasse voor voertuigen van meer dan 7,5 ton en met een voertuigregistratie van na 1 juli 2019. De heffing bedraagt 200 euro per ton CO2; de daadwerkelijk doorberekening is afhankelijk van het type voertuig en de emissieklasse, classificatie en het gewicht van het voertuig.

  • VECTO-document 'Verklaring CO2'

Per 1 januari 2019 wordt bij elke afgeleverde vrachtauto door de fabrikant een CO2-verklaring afgegeven: het zogeheten VECTO-document (Vehicle Energy Consumption Calculation). Dit is een door de Europese Commissie ontwikkelde simulatietool die wordt gebruikt voor het bepalen van de CO2-uitstoot en brandstofverbruik voor voertuigen met een TMM van meer dan 3,5ton. Voor voertuigen die vóór 1 juli 2019 zijn geregistreerd/geleverd, zijn geen CO2-verklaringen afgegeven.

  • Registreren

Voor het bepalen van de juiste Maut-klasse moet de vrachtauto worden geregistreerd op de website van Toll-Collect bij het vaststellen van de emissieklasse. Op basis van de gegevens op het kentekenbewijs en het VECTO-document kan het voertuig in de juiste klasse worden ingedeeld. Er zijn hierbij 5 klasses (5 is de goedkoopste klasse en 1 de duurste) waar het voertuig ingedeeld kan worden. Het registratieformulier kan je uitprinten en dient bij de voertuigpapieren te worden bewaard. Voertuigen met een registratie vóór 1 juli 2019 vallen automatisch in Klasse 1.

1 januari 2024: aardgasvoertuigen niet meer vrijgesteld van LKW-Maut

Met ingang van 1 januari 2024 zijn door aardgas (CNG/LNG) aangedreven voertuigen niet meer van de LKW-Maut vrijgesteld en worden ze hetzelfde geclassificeerd als voertuigen op diesel. Vanwege hun specifieke CO2-uitstoot worden de aardgasvoertuigen eveneens ingedeeld in emissieklassen. Aangezien voor dergelijk type voertuigen geen VECTO-document is afgegeven, vallen ook deze voertuigen in Klasse 1.

1 juli 2024: LKW-Maut voor alle voertuigen met een mtm van meer dan 3,5 ton

Per 1 juli 2024 is de LKW-Maut van toepassing op alle voertuigen ingericht voor het vervoer van goederen met een mtm van meer dan 3,5 ton. Daaronder vallen solovoertuigen, trekker-opleggers (BE-Combi) en voertuigcombinaties waarbij het trekkende voertuig een mtm heeft van meer dan 3,5 ton. Uitzonderingen:

  • Emissievrije voertuigen met een mtm tot en met 4,25 ton zijn permanent vrijgesteld
  • Emissievrij zware vrachtauto’s zijn vrijgesteld tot en met 31 december 2025.
  • ‘Handwerkfahrzeuge’ met een mtm van niet dan 7,5 ton (artikel 3, letter a bis van Verordening EG/561/2006).

Deze voertuigen worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep of voor het leveren van goederen die op ambachtelijke wijze zijn vervaardigd binnen een straal van 100 kilometer rond de vestigingsplaats van de onderneming. De vestigingsplaats is meestal de plaats van waaruit het voertuig vertrekt. Voorwaarden zijn dat dit vervoer niet voor derden gebeurt en dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is.

Opmerking

De wetgever spreekt van voertuigen of voertuigcombinaties met een toegestane maximummassa van maximaal 7,5 ton, die specifiek bestemd zijn voor bovengenoemde doeleinden. Daarbij moet de chauffeur het materiaal of materieel gebruiken bij de uitvoering van zijn werk. De chauffeur heeft doorgaans een andere functie, bijvoorbeeld monteur of installateur. Dat het rijden niet de hoofdactiviteit van de chauffeur mag zijn moet aangetoond kunnen worden met dat het rijden maximaal 30% van zijn werkzaamheden beslaat.

Krijg meer grip op jouw handel en logistiek

Of je nu goederen laat vervoeren, importeert, exporteert of goederen opslaat. Wij helpen jou graag om dit zo goed mogelijk te regelen.

Meer informatie

Heb je vragen, neem dan contact op met onze collega's van de ledenservice (alleen voor leden).

Definities, emissieklassen en tol

Voor meer informatie over de LKW-Maut is de site van het Bundesminiterium Digitales und Verkehr een nuttige bron. Inzake Toll-Collect, het systeem waarmee de tol voor vrachtwagens wordt geïnd, zijn pagina’s beschikbaar met aanvullende gegevens over onder meer de definities van mtm, de emissieklassen en het vaststellen ervan, tol voor voertuigen boven de 3,5 ton en alternatieve aandrijflijnen.

Betaalwijze

Sinds juli 2022 is het niet meer mogelijk de Maut handmatig, via een Maut-terminal, te betalen. Dit kan nu op de volgende twee manieren:

1. Via een On-Board-Unit OBU (elektronisch systeem in het voertuig). Om de Maut via de OBU te betalen is registratie van bedrijf en voertuig noodzakelijk

2. Via een App. Betaling via de App vereist geen registratie van bedrijf en voertuig.

Om de Maut af te rekenen zijn er diverse betaalmogelijkheden voor zowel geregistreerde als voor niet geregistreerde bedrijven.

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex