skipToContentskipToFooter

In Duitsland betaal je voor voertuigen of voertuigcombinaties met een toegestane maximum massa van 7,5 ton of meer een kilometerheffing (LKW-Maut) voor het gebruik van de autosnelwegen en Bundesstrassen. Een overzicht van het ‘Maut-plichtige’ wegennet in Duitsland kun je terugvinden op de website van Toll Collect.

LKW-Maut

De manier waarop LKW-Maut wordt berekend, zal in december 2023 en juli 2024 diverse veranderingen doormaken. Zo komen er nieuwe Maut-tarieven en een CO2-heffing en zijn voertuigen op aardgas straks niet meer vrijgesteld. Ook komt er een heffing voor voertuigen met een maximale toegestane massa van 3,5 ton, waar dat nu nog 7,5 ton is.

Al deze en andere veranderingen op het vlak van de LKW-Maut zijn het gevolg van een wetswijziging die afgelopen juli van kracht werd, de zogenaamde ‘Mautänderungsgesetz’. Naast het al genoemde verandert ook de basis voor de toewijzing van de gewichtseenheid. Dat gaat van het gross vehicle weight of maximum toegestaan totaalgewicht (mtt) met het voertuig plus lading als basis (kentekenvak F.2) naar de maximum toegestane massa (mtm), waarbij het ledig voertuiggewicht plus laadvermogen de basis vormt (kentekenvak F.1). 

Alle veranderingen op een rij

De Maut-tarieven worden elke vijf jaar aangepast en zijn per 1 januari 2023 voor het laatste verhoogd. Het kilometertarief hangt af van het aantal assen, de emissieklasse en het toegestane totaalgewicht van het voertuig.

Aan de huidige tarieven voor de LKW-Maut wordt per 1 december 2023 een verhogende component toegevoegd in de vorm van de CO2-emissieklasse voor voertuigen van meer dan 7,5 ton. Die bedraagt 200 euro per ton CO2; de daadwerkelijk doorberekening is afhankelijk van het type voertuig en de emissieklasse, classificatie en het gewicht van het voertuig.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn door aardgas (CNG/LNG) aangedreven voertuigen niet meer van de LKW-Maut vrijgesteld en worden ze hetzelfde geclassificeerd als voertuigen op diesel. Vanwege hun specifieke CO2-uitstoot worden de aardgasvoertuigen eveneens ingedeeld in emissieklassen.

Vanaf 1 juli 2024 is de LKW-Maut van toepassing op alle voertuigen ingericht voor het vervoer van goederen met een mtm van meer dan 3,5 ton. Daaronder vallen solovoertuigen, trekker-opleggers (BE-Combi) en voertuigcombinaties waarbij het trekkende voertuig een mtm heeft van meer dan 3,5 ton. Emissievrije voertuigen met een mtm tot en met 4,25 ton zijn hier permanent van vrijgesteld en emissievrij zware vrachtauto’s zijn dat tot en met 31 december 2025. Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor ‘Handwerkfahrzeuge’ met een mtm van niet dan 7,5 ton. Deze worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep of voor het leveren van goederen die op ambachtelijke wijze zijn vervaardigd binnen een straal van 100 kilometer rond de vestigingsplaats van de onderneming. Voorwaarden zijn dat dit vervoer niet voor derden gebeurt en dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is.

Definities, emissieklassen en tol

Voor meer informatie over de LKW-Maut is de site van het Bundesminiterium Digitales und Verkehr een nuttige bron. Inzake Toll-Collect, het systeem waarmee de tol voor vrachtwagens wordt geïnd, zijn pagina’s beschikbaar met aanvullende gegevens over onder meer de definities van mtm, de emissieklassen en het vaststellen ervan, tol voor voertuigen boven de 3,5 ton en alternatieve aandrijflijnen.

Een aantal voertuigen die niet maut-plichtig zijn:

  • voertuigen die alleen worden gebruikt voor circussen en kermissen, zoals kampeerwagens, verkoopwagens, attracties, en de bijbehorende trekkers, mits op naam van de kermis- of circusexploitant.
  • voertuigen die niet uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van goederen, zoals mobiele kranen, tentoonstellingsvoertuigen, rijdende werkplaatsen, radio- en televisievoertuigen met vaste inrichting en medische onderzoeksvoertuigen.

Kijk voor een volledig overzicht van alle voertuigen en het aanvragen van een vrijstelling op de website van Toll Collect (onder 'mautbefreiung').

Tarieven

De hoogte van de Maut is afhankelijk van het aantal assen van het voertuig (inclusief een eventuele aanhangwagen op oplegger), CO2-uitstoot, geluidsnormen en de emissieklasse van het motorvoertuig (EURO-norm). In de Maut is geen btw begrepen. Belangrijk is dat bij het voertuig een document aanwezig is waaruit de euroklasse van het voertuig blijkt. Kijk voor een volledig overzicht van alle tarieven op Toll Collect.

Betaalwijze

Sinds juli 2022 is het niet meer mogelijk de Maut handmatig, via een Maut-terminal, te betalen. Dit kan nu op de volgende twee manieren:

1. Via een On-Board-Unit OBU (elektronisch systeem in het voertuig). Om de Maut via de OBU te betalen is registratie van bedrijf en voertuig noodzakelijk

2. Via een App. Betaling via de App vereist geen registratie van bedrijf en voertuig.

Om de Maut af te rekenen zijn er diverse betaalmogelijkheden voor zowel geregistreerde als voor niet geregistreerde bedrijven.

1 tolbox voor Europa

Er zijn diverse serviceproviders die elektronische voorzieningen bieden waarmee de tol elektronisch kan worden afgerekend. Wij werken hiervoor samen met DKV. Wordt er op meerdere landen gereden met ieder een eigen tolsysteem, dan zou een 1-enkel systeem uitkomst kunnen bieden. Lees meer: 1 tolbox voor alle Europese landen | evofenedex

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex