skipToContentskipToFooter

Frankrijk voerde op 1 juli 2016 een minimumloon in dat ook van toepassing is op buitenlandse chauffeurs die in Frankrijk werkzaam zijn. Nederlandse eigen vervoerders zijn vrijgesteld van de minimumloonverplichting (Loi Macron) in Frankrijk.

Eigen vervoerders

Het begrip ‘eigen vervoer’ is geen alom bekend begrip in het buitenland, en laat zich moeilijk in het Frans vertalen. De diverse bronnen, waaronder de website van het Franse Ministerie van transport, de Franse organisatie AUTF en juridische adviseurs geven in diverse bewoordingen aan dat de Franse minimumloonwetgeving ‘Loi Macron’ op het eigen vervoer (het vervoer van goederen bestemd voor of afkomstig van de eigen onderneming) niet van toepassing is. De Loi Macron spreekt namelijk over diensten geleverd door een vervoeronderneming.

Omdat het begrip eigen vervoer zich lastig laat vertalen, is het niet vooraf uit te sluiten dat de term ‘eigen vervoer’ bij controle onderweg tot discussie kan leiden. Om te kunnen bewijzen dat men geen vervoerbedrijf, kan men de 'Eigenvervoerkaart van evofenedex' laten zien, op de achterzijde staat een Franse toelichting. Daarnaast kan de betrokken chauffeur bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel bij zich dragen waarop staat dat het bijv. om een stomerij gaat en niet over een transportfirma.

Relevante passages Loi Macron

Minimumloonverplichting

Frankrijk voerde op 1 juli 2016 een minimumloon in dat ook van toepassing is op buitenlandse chauffeurs die in Frankrijk werkzaam zijn. Deze verplichting betekent dat iedereen die werkzaamheden in Frankrijk verricht, geregistreerd moet staan bij de Franse arbeidsinspectie. 

Wat moet ik betalen?

 • Basisloon € 9,67
 • Max. 43 uur/ovk
 • Overuren: meestal bij cao geregeld

Wat moet ik vooraf regelen?

 • Online-Portal SIPSI (Système d’information sur les prestations de service internationales) 

Wat moet ik meenemen?

 • Origineel Franstalig certificaat met
 • naam en contactgegevens werkgever,
 • juridische status van bedrijf (BV, vof etc),
 • gegevens persoon die certificaat invult (NAW-gegevens, geboorteplaats- en datum, datum arbeidscontract, toepasselijke recht, functie, bruto uurloon in euro’s en regeling betaling overnachtingen en eten)
 • details Franse vertegenwoordiger,
 • registratiedetails Frans register wegtransport, als chauffeur wordt uitgeleend (ook binnen groep) dan ook service-contract tussen ondernemingen
 • Arbeidsovereenkomsten kopie met Franse vertaling bij certificaat
 • Registratieformulier origineel met voornoemde informatie chauffeur en lokale vertegenwoordiger
 • Attest 15553-01 - eigen chauffeurs 
 • Attest 15552-01 - ingeleende chauffeurs
 • Attest 15554-01 – ingehuurde chauffeurs  

Wat moet ik nog meer doen?

 • Vertegenwoordiger aanwijzen registratieformulier maximaal 6 maanden geldig, certificaat, Franstalige kopie van contract met wegvervoerder, salarisstroken iedere werknemer, bewijs betaling sociale premies, CAO’s
 • Vertalingen maken / beschikbaar houden zie bovenstaand, let op: opdrachtgever controleplicht, binnen 48 uur melden indien iets niet in orde is

Wat zijn de sancties bij niet-nakoming?

 • Boete max. € 2.000 per chauffeur
 • € 4.000 per herhaling, met maximum van EUR 500.000
 • Max. € 750 bij geen of fout certificaat in truck
 • Max. € 450 geen arbeidscontract in truck

Wie is aan te spreken bij handhaving?

 • vervoerder
 • opdrachtgever ten aanzien van controleplicht
 • Franse ontvanger als geen van andere partijen in Frankrijk zit
 • lokale vertegenwoordiger in Frankrijk
 • werkgever door werknemer

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex