skipToContentskipToFooter

Frankrijk controleert streng op onder andere de rijverbodregeling en het juiste gebruik van de tachograaf.


Bij een overtreding kun je zeer hoge boetes krijgen. Dat komt onder andere doordat je voor elke overtreding een aparte boete krijgt. Bijvoorbeeld: als je voor 10 verschillende opdrachten geen vrachtbrief heeft, krijg je ook 10 boetes.

Onmiddellijke inning

Als je een boete direct betaalt (onmiddellijke inning of ‘amende forfaitaire’), dan betekent dat de definitieve afhandeling van een overtreding. Je heb geen recht meer om op de zaak terug te komen.

Waarborgsom

Heb je absolute twijfel over de rechtmatigheid van een geconstateerde overtreding, kies dan voor een alternatieve betaling (waarborgsom of ‘consignation’). Je betaalt in dat geval wel minimaal € 75 aan administratiekosten extra. Aan het einde van de procedure krijg je meestal de helft van dit bedrag terug gestort. Houd er rekening mee dat een procedure in Frankrijk een langdurige en kostbare aangelegenheid is.

Acceptgiro van CJIB

Nederlanders die in Frankrijk een overtreding begaan, kunnen sinds 1 december 2007 een acceptgiro verwachten van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Wie het niet eens is met de geldboete, kan beroep aantekenen bij de Franse instantie die de boete heeft opgelegd. Jjuristen van evofenedex kunnen voor jou beoordelen of dit zin heeft.

Hoe deze nieuwe regeling in de praktijk uitwerkt zal nog moeten blijken. Tot nu toe moesten Nederlandse chauffeurs een boete meestal ter plaatse betalen. Indien nodig reed de politie mee naar de dichtstbijzijnde bank of betaalautomaat. Betaalde je een boete niet, dan werd jouw voertuig in beslag genomen. De stallingkosten waren dan ook voor jouw rekening.

Boetes

De hoogte van een boete hangt af van de aard en de ernst van de overtreding. Een indicatie van de bedragen:

Vervoer zonder geldige vergunning: € 750

Afwezigheid of niet-gebruik van de tachograaf: € 1.500 tot € 5.000

Doorrijden na ongeval: € 30.000

Rijden tijdens rijbevoegdheidontzegging: € 4.500

Vervoer zonder geldige vergunning: € 750

Rijden onder invloed: € 750 - € 4.500

Afwezigheid van één of meer tachograafschijven: € 1.500 - € 30.000

Afwezigheid van één of meer verplichte vermeldingen op de tachograafschijf: € 750

Gebruik van vuile of beschadigde tachograafschijven: € 750

Overschrijding dagelijkse rijtijd: € 62 tot€ 1.500

Onvoldoende rijtijdonderbreking: € 125 tot€ 250

Geen geldige verzekering: € 3.750

Ontbreken geldig rijbewijs: €750 - € 3.750

Overtreding regels ADR: € 1.500 tot € 6.000

Overbelasting: Vanaf € 750

Ontbreken CMR-vrachtbrief: € 1.500

Hiernaast kan jouw voertuig voor minimaal 6 maanden in beslag worden genomen en kan jouw rijbewijs worden ingenomen. Rij je 30 km per uur of meer te hard, dan kan jouw rijbewijs voor maximaal 3 jaar worden ingetrokken en/of krijg je een rijverbod voor bepaalde voertuigen. De rijbevoegdheidontzegging geldt alleen in Frankrijk.

Strafvervolging

Het recht tot strafvervolging verjaart in Frankrijk bij lichte verkeersovertredingen na 1 jaar. Dat betekent dat het Franse Openbare Ministerie na de overtreding een jaar de tijd heeft om de overtreder aan te schrijven. Het recht op het daadwerkelijk opleggen van de straf verjaart vervolgens pas na 2 jaar. Bij zware overtredingen of misdrijven verjaart het recht tot strafvervolging na 3 jaar en het recht op de tenuitvoerlegging na 5 jaar.

Bij herhaling van overtredingen kun je worden uitgesloten van het vervoer in Frankrijk.

Verkeersovertredingen tot € 1.500 die voor de rechtbank komen worden door het Tribunal de Police in het bevoegde arrondissement behandeld.

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex