skipToContentskipToFooter

In het grensoverschrijdende vervoer binnen de Europese Unie gelden de voorschriften die zijn vastgelegd in de Richtlijn 96/53/EG.

In Griekenland gelden de volgende normen:

Hoogte 1)

  • 4,00 m

Breedte 1)

  • Koelvoertuigen: 2,60 m
  • Overige voertuigen: 2,55 m

Lengte 1)

Vrachtauto: 12,00 m

Aanhangwagen: 12,00 m

trekker/oplegger 2) 3) : 16,50 m

vrachtauto/aanhangwagen 4) 5) 6): 18,75 m

1) Inclusief afneembare bovenbouw en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers.

2) Maximale afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger 12,00 m.

3) De horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger mag niet meer bedragen dan 2,04 m.

4) De afstand tussen de achter(ste) as van een motorvoertuig en de voor(ste) as van een aanhangwagen mag niet minder bedragen dan 3,00 m.

5) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen bedraagt 15,65 m.

6) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie bedraagt 16,40 m.

Asdruk

enkele as: 10 ton

enkele aangedreven as: 11,5 ton

Dubbele as van motorvoertuigen, bij een asafstand:

tot 1,00 m: 11,5 ton

van 1,00 - 1,30 m: 16 ton

van 1,30 - 1,80 m: 18 ton

van 1,30 - 1,80 m aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering (motorvoertuigen): 19 ton

Dubbele as van aanhangwagen of oplegger, bij een asafstand:

tot 1,00 m: 11 ton

van 1,00 - 1,30 m: 16 ton

van 1,30 - 1,80 m: 18 ton

1,8 m of meer: 20 ton

Tridem as van aanhangwagen of oplegger, bij onderlinge asafstanden:

tot 1,30 m: 21 ton

van 1,30 - 1,40 m: 24 ton

Gewicht

motorvoertuig met:

2 assen: 18 ton

3 assen: 25 ton

3 assen, aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering: 26 ton

4 assen (waaronder 2 gestuurde assen): 32 ton

Het maximaal toegestane gewicht in ton van een motorvoertuig met 4 assen mag niet groter zijn dan vijfmaal de hartafstand in meter tussen de voorste en de achterste as van het voertuig.

Aanhangwagen met:

2 assen: 18 ton

3 of meer assen: 24 ton

Trekker/oplegger combinatie met:

3 assen: 28 ton

4 assen (trekker 2 en oplegger 2 assen, waarbij de afstand tussen de assen van de oplegger tenminste 1,3 m en ten hoogste 1,8 m bedraagt): 36 ton

4 assen (trekker 2 en oplegger 2 assen), aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering: 38 ton

5 of meer assen: 40 ton

trekker met 3 en oplegger met 2 of 3 assen bij vervoer van een 40-voets ISO-container in het gecombineerde vervoer (rail/weg of binnenvaart/weg) : 44 ton

vrachtauto/aanhangwagen combinatie met:

3 assen: 28 ton

4 assen (motorwagen 2 en aanhangwagen 2 assen): 36 ton

5 of meer assen: 40 ton

De druk op de aangedreven as of assen van een voertuig of voertuigcombinatie mag bij gebruik in het internationale verkeer niet minder bedragen dan 25 procent van het totaalgewicht in beladen toestand van het voertuig of de combinatie. 

Het totaalgewicht van de aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 150 procent van het totaalgewicht van de vrachtauto. 


Bijzonderheden

  • Griekenland accepteert een tolerantie van 25 procent op de asdruk van de aangedreven as(sen) van het toegestane totaalgewicht volgens kentekenbewijs
  • De afstand tussen de achteras van de motorwagen en de eerste as van de aanhangwagen moet ten minste 3 meter zijn.

Ontheffingen

In bepaalde gevallen krijg je voor transporten die niet voldoen aan de voorschriften een ontheffing. Vraag ontheffingen aan bij het Griekse ministerie van Openbare Werken. Wij raden je aan deze aanvraag door een Griekse expediteur of ontvanger te laten verzorgen.

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex