skipToContentskipToFooter

In het grensoverschrijdende vervoer binnen de Europese Unie gelden de voorschriften die zijn vastgelegd in de Richtlijn 96/53/EG.

In Spanje gelden de volgende normen:

Hoogte1) 4,00 m

Breedte1)

 • Koelvoertuigen: 2,60 m
 • Overige voertuigen: 2,55 m

Lengte1)

 • Vrachtauto: 12,00 m
 • Aanhangwagen: 12,00 m
 • trekker/oplegger 2) 3): 16,50 m
 • vrachtauto/aanhangwagen 4) 5) 6): 18,75 m

1) Inclusief afneembare bovenbouw en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers.

2) Maximale afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger 12,00 m.

3) De horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger mag niet meer bedragen dan 2,04 m.

4) De afstand tussen de achter(ste) as van een motorvoertuig en de voor(ste) as van een aanhangwagen mag niet minder bedragen dan 3,00 m.

5) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen bedraagt 15,65 m.

6) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie bedraagt 16,40 m.

Asdruk

 • enkele as: 10 ton
 • enkele aangedreven as: 11,5 ton

dubbele as van motorvoertuigen, bij een asafstand:

 • tot 1,00 m: 11,5 ton
 • van 1,00 - 1,30 m: 16 ton
 • van 1,30 - 1,80 m: 18 ton
 • van 1,30 - 1,80 m aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering (motorvoertuigen): 19 ton

dubbele as van aanhangwagen of oplegger, bij een asafstand:

 • tot 1,00 m: 11 ton
 • van 1,00 - 1,30 m: 16 ton
 • van 1,30 - 1,80 m: 18 ton
 • 1,8 m of meer: 20 ton

tridem as van aanhangwagen of oplegger, bij onderlinge asafstanden:

 • tot 1,30 m: 21 ton
 • van 1,30 - 1,40 m: 24 ton

Gewicht

motorvoertuig met:

 • 2 assen: 18 ton
 • 3 assen: 25 ton
 • 3 assen, aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering: 26 ton
 • 4 assen (waaronder 2 gestuurde assen): 32 ton

Het maximaal toegestane gewicht in ton van een motorvoertuig met 4 assen mag niet groter zijn dan vijfmaal de hartafstand in meter tussen de voorste en de achterste as van het voertuig.

Aanhangwagen met:

 • 2 assen: 18 ton
 • 3 of meer assen: 24 ton

trekker/oplegger combinatie met:

 • 3 assen: 28 ton
 • 4 assen (trekker 2 en oplegger 2 assen, waarbij de afstand tussen de assen van de oplegger tenminste 1,3 m en ten hoogste 1,8 m bedraagt): 36 ton
 • 4 assen (trekker 2 en oplegger 2 assen), aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering: 38 ton
 • 5 of meer assen: 40 ton
 • trekker met 3 en oplegger met 2 of 3 assen bij vervoer van een 40-voets ISO-container in het gecombineerde vervoer (rail/weg of binnenvaart/weg): 44 ton

vrachtauto/aanhangwagen combinatie met:

 • 3 assen: 28 ton
 • 4 assen (motorwagen 2 en aanhangwagen 2 assen): 36 ton
 • 5 of meer assen: 40 ton

De druk op de aangedreven as of assen van een voertuig of voertuigcombinatie mag bij gebruik in het internationale verkeer niet minder bedragen dan 25 procent van het totaalgewicht in beladen toestand van het voertuig of de combinatie.

Het totaalgewicht van de aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 150 procent van het totaalgewicht van de vrachtauto.

Uitstekende ondeelbare lading:

 • mag aan de voorkant niet uitsteken
 • mag aan de achterkant tot maximaal 30 procent van de lengte van het voertuig uitsteken, mits de maximale voertuiglengte niet wordt overschreden

Ontheffingen

In bepaalde gevallen krijgt u voor transporten die niet voldoen aan de voorschriften een ontheffing. Vraag ontheffingen aan bij het Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones in Madrid.

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex