skipToContentskipToFooter

Informatie over wegvervoer

Veel Europese landen hebben hun eigen wet- en regelgeving voor feestdagen, rijverboden en andere wettelijke regels voor het wegvervoer. Hieronder een handig overzicht met alle wegvervoerinformatie op een rij. Heb je vragen, neem dan gerust contact op met een van onze ledenadviseurs.

Feestdagen 2024

1 januari - Nieuwjaarsdag

29 maart - Goede Vrijdag

31 maart en 1 april - Pasen

1 mei - Dag van de arbeid

8 mei - Bevrijdingsdag

5 juli - Feest van Cyril en St. Method

6 juli - Herdenking Jan Hus

28 september - Nationale feestdag

28 oktober - Nationale feestdag

17 november - Nationale feestdag

24, 25 en 26 december - Kerstmis

Extra rijverbod voor voertuigen

In Tsjechië is een rijverbod van kracht voor vrachtauto’s met een maximum Toegestane Massa (MTM) van meer dan 7,5ton en voor voertuigcombinaties waarbij de trekkende eenheid een MTM heeft van meer dan 3,5ton. Dit rijverbod geldt op zon- en feestdagen van 13.00 – 22.00 uur

Vakantierijverbod

Naast het algemene rijverbod geldt er van 1 juli tot 31 augustus een vakantierijverbod voor voertuigen met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5 ton:

 • op vrijdagen van 17.00 tot 21.00 uur
 • op zaterdagen van 7.00 tot 13.00 uur
 • op zaterdagen en algemene feestdagen van 13.00 tot 22.00 uur

Uitzonderingen

Een permanente ontheffing geldt voor:

 • gecombineerd vervoer rail/weg of binnenvaart/weg over de kortste weg tussen verzender of ontvanger en de meest dichtbij gelegen laad- of losterminal
 • vervoer van landbouwproducten in oogsttijd
 • het vervoer van bederfelijke goederen volgens het ATP, mits meer dan de helft van de laadruimte wordt benut
 • vervoer van levende dieren
 • vervoer t.b.v. aanleg en onderhoud van wegen
 • vervoer van goederen naar of van schepen, treinen of vliegtuigen, binnen een straal van 100 km
 • postvervoer
 • onbeladen voertuigen in relatie tot bovenstaande transporten
 • vervoer van chemicaliën die gevoelig zijn voor temperatuurwisselingen

Ontheffing

In dringende gevallen kan een ontheffing worden verleend, zoals voor vervoer ten behoeve van jaarbeurzen, tentoonstellingen en markten en het vervoer van ren-paarden en slachtvee. Ontheffingen moeten minmaal vier weken voorafgaand aan het transport worden ingediend bij het Ministerie van Verkeer: Ministerstvo dopravy CR, Nábrezi Ludvika Svobody 12, CZ 11015 Praha 1, T: 00 420 (0)2-51411111.

Download de rijverbodenkalender

De rijverbodenkalender toont een schematisch overzicht van de rijverboden op nationaal en regionaal niveau, per land en per maand.

rijverbodenkalender3.jpg

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex