skipToContentskipToFooter

In het Verenigd Koninkrijk gelden de volgende normen:

Hoogte1) niet vastgesteld

Breedte1)

 • Koelvoertuigen (wanddikte minimaal 45 mm): 2,60 m
 • Overige voertuigen: 2,55 m

Lengte1)

 • Vrachtauto: 12,00 m
 • Aanhangwagen: 12,00 m
 • trekker/oplegger 2) 3): 16,50 m
 • vrachtauto/aanhangwagen 4) 5) 6): 18,75 m

1) Inclusief afneembare bovenbouw en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers.

2) Maximale afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger 12,00 m.

3) De horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger mag niet meer bedragen dan 2,04 m.

4) De afstand tussen de achter(ste) as van een motorvoertuig en de voor(ste) as van een aanhangwagen mag niet minder bedragen dan 3,00 m.

5) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen bedraagt 15,65 m.

6) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie bedraagt 16,40 m.

Asdruk

 • enkele as: 10 ton
 • enkele aangedreven as met bladvering: 11,5 ton
 • enkele aangedreven as met luchtvering: 12 ton

dubbele as van motorvoertuigen, bij een asafstand:

 • tot 1,00 m: 11,5 ton
 • van 1,00 - 1,30 m: 16 ton
 • van 1,30 - 1,80 m: 18 ton
 • van 1,30 - 1,80 m aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering (motorvoertuigen): 19 ton

dubbele as van aanhangwagen of oplegger, bij een asafstand:

 • tot 1,00 m: 11 ton
 • van 1,00 - 1,30 m: 16 ton
 • van 1,30 - 1,80 m: 18 ton
 • 1,8 m of meer: 20 ton

tridem as van aanhangwagen of oplegger, bij onderlinge asafstanden:

 • tot 1,30 m: 21 ton
 • van 1,30 - 1,40 m: 24 ton

Gewicht

vrachtauto met:

 • 2 assen: 18 ton
 • 3 assen: 25 ton
 • 3 assen, aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering: 26 ton
 • 4 assen of meer: 30 ton
 • 4 assen of meer, aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering: 32 ton

Het maximaal toegestane gewicht in ton van een motorvoertuig met 4 assen mag niet groter zijn dan vijfmaal de hartafstand in meter tussen de voorste en de achterste as van het voertuig.

Aanhangwagen met:

 • 2 assen: 18 ton
 • 3 of meer assen: 24 ton

trekker/oplegger combinatie met:

 • 4 assen (trekker 2 en oplegger 2 assen): 36 ton
 • 4 assen (trekker 2 en oplegger 2 assen), mits het totaalgewicht van de trekker niet meer is dan 18 ton en de asdruk van de assen van de oplegger niet meer dan 20 ton: 38 ton
 • 5 of meer assen: 40 ton
 • trekker/oplegger met 6 (3+3) of meer assen, mits de asdruk van elke aangedreven as niet meer is dan 10,5 ton en elke as van de oplegger is voorzien van luchtvering; bovendien moet het voertuig zijn voorzien van een tenminste euro-2 motor: 44 ton
 • trekker/oplegger met 5 (3+2) of 6 (3+3) assen, in het gecombineerd vervoer van een 40 voet ISO-container: 44 ton

vrachtauto/aanhangwagen combinatie met:

 • 4 assen: 30 ton
 • 5 of meer assen: 34 ton
 • vrachtauto/aanhangwagen met 5 of meer assen, waarbij de afstand tussen de achterste as van de vrachtauto en de voorste as van de aanhangwagen 3 m of meer bedraagt: 40 ton
 • vrachtauto/aanhangwagen met 6 (3+3) assen, waarbij de afstand tussen de achterste as van de vrachtauto en de voorste as van de aanhangwagen 3 m of meer bedraagt, en de asdruk van elke aangedreven as niet meer is dan 10,5 ton, en elke as van de aanhangwagen is voorzien van luchtvering; bovendien moet het voertuig zijn voorzien van een tenminste euro-2 motor: 44 ton

Uitstekende lading

 • lading mag aan de achterkant van het voertuig tot 1 meter uitsteken
 • als lading 1 tot 2 m uitsteekt, moet u dit duidelijk kenbaar maken
 • voor lading die 2 tot 3,05 m uitsteekt is een markeringsbord verplicht
 • als lading meer dan 3 m uitsteekt, moet u ook markeringsborden aan de zijkant aanbrengen
 • als lading meer dan 3,05 m uitsteekt, moet u het transport bij de politie aanmelden en is begeleiding verplicht

Een lege container wordt als lading beschouwd. Een beladen container is deel van het voertuig en mag dus niet uitsteken.

Ontheffingen

In bepaalde gevallen krijg je voor transporten die niet voldoen aan de voorschriften een ontheffing. Vraag deze ontheffing 2 dagen van tevoren aan bij een politiepost langs de route.

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex