skipToContentskipToFooter

In het grensoverschrijdende vervoer binnen de Europese Unie gelden de voorschriften die zijn vastgelegd in de Richtlijn 96/53/EG.

In Zwitserland gelden de volgende normen:

Hoogte1) 4,00 m

Breedte1)

Koelvoertuigen (met een minimale wanddikte van 45 mm): 2,60 m

Overige voertuigen: 2,55 m

Lengte1)

Vrachtauto: 12,00 m

Aanhangwagen: 12,00 m

trekker/oplegger 2) 3): 16,50 m

vrachtauto/aanhangwagen 4) 5) 6): 18,75 m

1) Inclusief afneembare bovenbouw en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers.

2) Maximale afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger 12,00 m.

3) De horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger mag niet meer bedragen dan 2,04 m.

4) De afstand tussen de achter(ste) as van een motorvoertuig en de voor(ste) as van een aanhangwagen mag niet minder bedragen dan 3,00 m.

5) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen bedraagt 15,65 m.

6) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie bedraagt 16,40 m.

 

Asdruk

enkele as: 10 ton

enkele aangedreven as: 11,5 ton

dubbele as van motorvoertuigen, bij een asafstand:

tot 1,00 m: 11,5 ton

van 1,00 - 1,30 m: 16 ton

van 1,30 - 1,80 m: 18 ton

van 1,30 - 1,80 m aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering (motorvoertuigen): 19 ton

dubbele as van aanhangwagen of oplegger, bij een asafstand:

tot 1,00 m: 11 ton

van 1,00 - 1,30 m: 16 ton

van 1,30 - 1,80 m: 18 ton

1,8 m of meer: 20 ton

tridem as van aanhangwagen of oplegger, bij onderlinge asafstanden:

tot 1,30 m: 21 ton

van 1,30 - 1,40 m: 24 ton

 

Gewicht

motorvoertuig met:

2 assen: 18 ton

3 assen: 25 ton

3 assen, aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering: 26 ton

4 assen (waaronder 2 gestuurde assen): 32 ton

Het maximaal toegestane gewicht in ton van een motorvoertuig met 4 assen mag niet groter zijn dan vijfmaal de hartafstand in meter tussen de voorste en de achterste as van het voertuig.

Aanhangwagen met:

1 as: 10 ton

2 assen: 18 ton

3 of meer assen: 24 ton

trekker/oplegger combinatie: 40 ton

trekker/oplegger met meer dan 4 assen bij vervoer van een 40-voets ISO-container in het gecombineerde vervoer : 44 ton

vrachtauto/aanhangwagen combinatie: 40 ton

Uitstekende lading

Aan de achterkant mag lading 5 meter vanaf het achterste asstel uitsteken. Aan de voorkant mag lading 3 meter vanaf het achterste punt van het stuur uitsteken wissellaadbakken mogen niet uitsteken.

Ontheffingen

In bepaalde gevallen krijg je voor transporten die niet voldoen aan de voorschriften een ontheffing. Voor een voertuig dat niet voldoet aan de maximale afmetingen en gewichten moet je belasting te betalen. Het tarief is afhankelijk van de mate van overschrijding. Vraag ontheffingen aan bij de Bundesamt für Polizeiwesen, Abteilung Verkehrsregelung in Bern.

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex