skipToContentskipToFooter

Verschillende soorten vervoer


Eigen vervoer

‘Eigen vervoer’ is volgens de Wet Wegvervoer Goederen (WWG): vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat wordt verricht:

  • voor eigen rekening, of
  • als werkzaamheid van ondersteunende aard, die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten.

Als een transport wordt gecontroleerd moet je aan de hand van facturen, pakbonnen, kentekentenaamstelling, opdrachten en contracten kunnen aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van eigen vervoer. De aard van de vervoerde goederen moet in overeenstemming zijn met jouw bedrijfsactiviteiten. Als je het eigen vervoer niet kunt aantonen krijg je een boete voor beroepsvervoer zonder vergunning en kan jouw voertuig worden stilgezet.

Een CMR-vrachtbrief is bij het eigen vervoer niet verplicht. Gebruik je die toch dan adviseren wij hem niet te tonen bij controles in het buitenland. Dit blijkt in de praktijk namelijk tot misverstanden te leiden omdat de CMR-vrachtbrief in het grensoverschrijdende beroepsvervoer verplicht is. Als je een voertuig met een Belgisch kenteken gebruikt, heb je een afwijkend model vrachtbrief nodig.

Concernvervoer

Concernvervoer is eigen vervoer binnen Nederland voor bedrijven die als onderdelen van dezelfde organisatie kunnen worden beschouwd. De onderdelen moeten hierbij financieel, organisatorisch en economisch een eenheid vormen. In het buitenland is eigen vervoer voor een dochter- of zusterbedrijf niet mogelijk.

Derdelandenvervoer

Derdelandenvervoer is internationaal vervoer door een (eigen) vervoerder tussen twee landen waar deze (eigen) vervoerder niet is gevestigd. Bijvoorbeeld: een Nederlandse eigen vervoerder die goederen heeft gekocht in België en deze met zijn Nederlandse auto rechtstreeks vervoert naar zijn afnemer in Frankrijk. Binnen de Europese Unie is derdelandenvervoer door eigen vervoerders in beginsel toegestaan.

Cabotage

Cabotage is binnenlands vervoer in een land waar de (eigen) vervoerder niet is gevestigd. Bijvoorbeeld: een Nederlandse eigen vervoerder heeft goederen gekocht van een leverancier in Hamburg en levert deze goederen rechtstreeks af bij zijn afnemer in Frankfurt. Binnen de Europese Unie is cabotage toegestaan, mits wordt aangetoond dat er sprake is van eigen vervoer voor het Nederlandse bedrijf (in dit voorbeeld dus niet voor een Duits filiaal of zusterbedrijf).

Bij cabotage gelden ook de nationale voorschriften van het land waar de cabotage plaatsvindt. Cabotagevrijheid geldt ook voor de nieuwe lidstaten Slovenië, Cyprus en Malta. Voor de landen die vanaf 1 mei 2004 tot de EU behoren gelden overgangstermijnen.

Hoefijzervervoer

Bij hoefijzervervoer (vervoer van Nederland via België naar Nederland) en bij kustvervoer (vervoer van Nederland via Duitsland naar Nederland) moet je rekening houden met de voorschriften die ook bij internationaal eigen vervoer in deze landen gelden. Let vooral op de afmetingen en gewichten en de benodigde documenten.

Vragen over internationaal ondernemen?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder

Peter evofenedex