Tijd om spoor en binnenvaart voor het transport in te zetten

Leestijd: 3 minuten

Veel bedrijven zijn nog onvoldoende bekend met de mogelijkheden van spoor of binnenvaart voor hun transport. De tegenargumenten zijn legio: ‘Per schip gaat te langzaam’, ‘Ik kan niet voldoende vracht leveren voor een heel schip’, ‘Er is geen terminal in mijn regio’, of ‘Mijn goederen kunnen niet per spoor’. Het zijn bekende geluiden voor onze experts. Maar het bedrijfsleven laat door deze watervrees tal van kansen liggen.

Gebruik is flexibel

Veel bedrijven denken bijvoorbeeld dat ze in hun eentje de vrachtruimte van een binnenvaartschip volledig moeten vullen, maar dat hoeft helemaal niet. Er is voldoende flexibiliteit in de belading van een schip om slechts één of twee containers aan te leveren voor transport. Zo is het ook een mythe dat binnenvaartschepen, ten opzichte van bijvoorbeeld aan vrachtauto, een week of nog langer onderweg zijn voordat de containers op hun plaats van bestemming zijn. De vaartijd van of naar Rotterdam bedraagt, afhankelijk van de ligging van de terminal, zo’n 10 à 28 uur.

Makkelijk duurzamer worden

Het Klimaatakkoord gaat uit van 50 procent CO2-reductie tot 2030 en daaraan kunnen binnenvaart en spoor een grote bijdrage leveren. Daarnaast kunnen bedrijven geld besparen door vervoer anders aan te pakken. Zo is de CO2-uitstoot van wegvervoer 60 gram per kilometer, binnenvaart maar ruim 20 gram, en de trein minder dan 20. Ook wat betreft de betrouwbaarheid van levering is er geen bezwaar te bedenken. Tijdens de coronacrisis is er vrijwel geen vertraging geweest in het vervoer van goederen via het spoor.

Internationaal transport

Het overhevelen van goederentransport van de weg naar het water of spoor wordt modal shift genoemd. Er is een aantal bekende voorbeelden van bedrijven die deze verandering hebben doorgevoerd. Heineken bijvoorbeeld besloot om het exportbier via de binnenvaart van Zoeterwoude naar de haven van Rotterdam te vervoeren. Op jaarbasis gaat dat over 120.000 containers, die niet meer per vrachtauto gaan. Tijdverlies is er nauwelijks. 
Een nieuwe treinverbinding tussen Rotterdam en Valencia vervangt jaarlijks ruim 12.000 vrachtautoritten en zorgt voor minstens 70 procent minder CO2-uitstoot. De speciale koeltrein CoolRail, die drie keer per week gaat rijden, is volgens de initiatiefnemers Euro Pool System en Bakker Barendrecht/Albert Heijn daarnaast net zo snel, betrouwbaar en betaalbaar als vervoer over de weg.

Krijg nog meer Grip op vervoer

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang zes keer een nieuwsbrief met inspirerende informatie waarmee jij jouw vervoer optimaliseert.

Rekening houden met de planning

Uiteraard moet je bij een modal shift rekening houden met een iets langere levertijd, maar dat hoeft geen enkel probleem te zijn als je je supply chain erop inricht en rekening houdt met de planning. Een vracht uit China zal er hooguit één of twee dagen langer over doen om geleverd te worden, maar dat is niet veel als je bedenkt dat zo’n container al een week of zes onderweg is als hij in Rotterdam arriveert.

Kleinere lading

De bovenstaande voorbeelden geven de indruk dat modal shift alleen kansrijk is wanneer het gaat om grote volumes. Dit is niet het geval. Ook voor kleinere volumes zijn er verscheidene mogelijkheden die qua kosten, CO2-uitstoot en leveringszekerheid gemakkelijk kunnen concurreren met het wegvervoer.

Aan de slag met nieuwe modaliteiten

Vraag een kosteloos online klankbordgesprek aan.

Leden die hier graag stappen in willen zetten kunnen de hulp inroepen van onze experts. Zij staan je hierover graag te woord via bedrijfsadvies@evofenedex.nl of 079-3467 346. Of maak gebruik van het formulier.