Kostenontwikkeling rapport

Sinds jaar en dag onderzoekt evofenedex voor haar leden de kostenontwikkelingen in het wegvervoer.

De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een rapport. Zoals u ziet is dit een volledig rapport waar u als inkoper van transport uw voordeel mee kunt doen. Als u nog vragen heeft of u wenst aanvullende informatie, neem dan gerust contact met ons op.

2018

Ook voor 2019 gaan bedrijven meer betalen voor het wegvervoer. Een stijging van loon- en brandstofkosten belooft een stijging van 4,7 tot 5,8 procent. Dit blijkt uit het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer’ dat we jaarlijks uitgeven. Het rapport is samengesteld op basis van bronnen zoals Eurostat, CBS, Panteia en de prijsopgaven van leveranciers, importeurs en fabrikanten.

Als vanouds zijn de loon- en de brandstofkosten de belangrijkste componenten van de vervoerskosten. Fred Hoozemans, ledenadviseur bij onze vereniging en een van de samenstellers van het rapport: “Op grond van de in 2017 gewijzigde cao stegen in 2018 de loonkosten met een forse 5,7 procent. Verladers en vervoerders moeten rekening houden met het feit dat volgend jaar nog een laatste verhoging van de lonen worden doorgevoerd.”

De gemiddelde brandstofprijs in 2018 is met 8,38 procent gestegen ten opzichte van 1 januari 2018. Hoozemans: “Na de zomer leek een continue stijging van de brandstofprijs onvermijdelijk. Nu lijkt de prijs weer te stabiliseren en zelfs te dalen. Juist vanwege deze fluctuaties adviseren wij verladers in hun contracten met de vervoerder gebruik te maken van dieselclausules, zodat de verlader niet de hoofdprijs blijft betalen bij een dalende prijs. Helaas blijven brandstofkosten moeilijk in te schatten in een jaarlijkse prognose.”

Vragen

Leden die vragen hebben over deze onderwerpen of de werking en implementatie van de brandstofclausule willen bespreken, kunnen contact opnemen met Ledenservice, telefoon 079 3467 346.