Known Consignor (Bekende afzender)

Verladers die de KC-status willen verwerven, kunnen deze aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Een bekende afzender (Known Consignor – KC) is een afzender die, voor eigen rekening, vracht of post voor vervoer aanbiedt en wiens procedures in voldoende mate aan de gemeenschappelijke beveiligingsregels en –normen  voldoen om deze vracht of post met welk luchtvaartuig dan ook te vervoeren.

Status Bekende Afzender aanvragen

In de oude situatie vond erkenning en controle door een erkend luchtvrachtagent plaats en volgde er een registratie bij ACN. De ACN-registratie blijft nog tot 29 april 2013. In de nieuwe situatie wordt de inspectie en goedkeuring afgehandeld door de Koninklijke Marechaussee. Let wel: aanvragers worden geïnspecteerd op volgorde van binnenkomst. De afwikkeling van de aanvraag kan 12 maanden in beslag nemen. Het is dus zaak dat u op tijd uw aanvraag indient anders loopt u het risico op 29 april 2013 nog niet erkend te zijn.

Beveiligingsmaatregelen

 Hierbij doen zij een self assessment. Daarnaast moeten ze een audit ondergaan. Tijdens de audit zal worden gekeken of het bedrijf voldoende securitymaatregelen heeft genomen om het terrein, de gebouwen, het personeel en de processen veilig te maken. Het proces begint met het vaststellen of en wanneer goederen in het bedrijf identificeerbaar zijn als luchtvracht. De goederen die daarvoor in aanmerking komen moeten beschermd worden tegen manipulatie door onbevoegden. Dit geldt voor de gehele supply chain; tijdens productie, inpakken, opslag, verzending en transport.

De beveiliging van de goederen kan gewaarborgd worden door:

 • hekwerken, waterpartijen, obstakels
 • bezoekersregelingen
 • informatieveiligheid
 • compartimentering
 • CCTV (video)
 • deugdelijk hang- en sluitwerk

Toetsingscriteria KMar

Bij de audit door de KMar gelden de volgende criteria:

 • Per bedrijfslocatie moet een interne of externe beveiligingsadviseur luchtvracht (BAL) worden aangesteld.
 • Er moet een beveiligingsprotocol opgesteld zijn en overlegd kunnen worden.
 • Personeel met toegang tot luchtvracht moet een beveiligingsopleiding hebben gevolgd.
 • Nieuw aan te nemen personeel moet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bij de VOG-aanvraag ten behoeve van de beveiliging burgerluchtvaart wordt in afwijking van de reguliere terugkijktermijn van 4 jaar, een terugkijktermijn van 5 jaar in het strafregister gehanteerd. Dit in verband met de desbetreffende eis die EU-Verordening 185/2010 stelt .
 • Na controle en goedkeuring van de KMar wordt de erkenning opgenomen in de EU Database en wordt de registratie door alle EU landen erkend als veilige schakel in de vervoersketen.

Na beoordeling en goedkeuring door de KMar is de registratie als bekende afzender vijf jaar geldig.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder