Vergelijking Known Consignor (Bekende Afzender) – AEO

Het KC-regime is op een aantal terreinen strenger dan dat van de AEO, maar de twee regimes zijn wel op elkaar afgestemd.

Wie AEO veiligheid- of full gecertificeerd is zal weinig moeite hebben om ook KC te verwerven, maar een bedrijf met een AEO-certificering is niet automatisch ook KC.

 

Het Doel van KC

Het doel van AEO

Supply chain security

Het beschermen van personen en goederen tegen wederrechtelijke daden (sabotage of manipulatie) aan boord van burgerluchtvaartuigen

Het organiseren van veilige goederenstromen op het gebied van zowel fiscaliteit en safety & security

 

Middel

Het certificeren als bekende afzender, betrouwbare partij

Het certificeren als betrouwbare marktdeelnemer

Privilege

Vrije doortocht bij uitgaan (voorkomen van screening, b.v. 100% scanning van de zending)

Geen of minder inbreuken op de bedrijfsvoering door system based approach

Effect

Betrouwbare en snelle logistiek en minder administratieve lasten

Betrouwbare en snelle logistiek en minder administratieve lasten

Er zijn twee overeenkomsten tussen de beide regelingen. Ten eerste is een AEO-certificering een garantie dat een bedrijf ‘in control’ is van alle bedrijfsprocessen. Dit is ook een voorwaarde vanuit de KC-regeling, maar dan wel specifiek voor luchtvracht. Daarnaast is er een overlap in de ‘Safety & Security’-aspecten van beide statussen, met de nadruk op personeel en de toegang tot informatie, werkvloer en goederen.Overeenkomsten

 • Fysieke beveiliging: beide certificaten hebben vergelijkbare criteria, zoals toegangsbeveiliging.
 • Systeem beveiliging: beide certificeringen vragen functiescheiding met betrekking tot toegang tot systemen, en hanteren vergelijkbare criteria, zoals m.b.t. autorisaties in systemen.
 • Logistieke proces: procedures rondom productie, verpakking en opslag, en de relatie met partijen in de keten, zoals vervoerders, zijn vergelijkbaar.

Verschillen c.q. extra’s

Er is ook een aantal verschillen tussen de KC- en de AEO-status. Over het algemeen verschillen de certificeringsprogramma’s in hun benadering. De KC-certificering neigt meer naar ‘rule based’- en en de AEO meer naar een ‘principle based’-benadering.

 • Zo richt de KC zich op één fysieke vestiging en de AEO-status zich op een rechtspersoon. Dit betekent dat een AEO-status meerdere (soms) vele vestigingen kan omvatten. Verder worden bij een AEO niet automatisch alle vestigingen bezocht door AEO-onderzoekers. Vestigingen die slechts een kantoorfunctie hebben en geen fysieke opslag van goederen kunnen ook enkel worden beoordeeld op basis van verstrekte informatie (foto’s en documentatie) en het houden van een administratieve deelwaarneming.
 • KC vraagt screening (verklaring omtrent gedrag) en een specifieke opleiding en training van personeel: een verplichte security awareness training.
 • De status van KC wordt voor een periode van 5 jaar verleend, daarna moet de aanvraagprocedure worden herhaald; AEO is in principe doorlopend.
 • KC vereist de aanwezigheid van een opgeleide beveiligingsadviseur luchtvaart (BAL).
 • Bij KC worden er specifieke eisen gesteld aan de uitvoering van de beveiligingsonderzoeken en de wijze waarop de beveiligingsstatus wordt overgedragen om een veilige keten te handhaven.
 • Bij KC wordt bovendien vereist dat de luchtvracht van de andere vracht gescheiden wordt opgeslagen (compartimentering), of dat de opslag van alle vracht  beveiligd is zodat deze (lucht)vracht wordt beschermd tegen manipulatie.
 • KC richt zich op het zo snel mogelijk identificeren, afbakenen en afschermen van luchtvracht; AEO is beheersing van de hele bedrijfsvoering, waarbinnen veiligheid van de goederen per definitie verzekerd is.
 • Bij AEO ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf en de werknemers en wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande veiligheidssystemen. De bedrijven beoordelen zelf of de getroffen beveiligingsmaatregelen afdoende zijn. Het personeel moet een passende training krijgen.
 • AEO-veiligheid omvat ook: solvabiliteit, passende staat van dienst en automatisering. Op deze onderwerpen vindt in het KC-onderzoek nauwelijks een beoordeling plaats.

AEO vraagt een diepgaande analyse van de logistieke, douane, financiële,  administratieve, veiligheid en ICT processen, waarin de aandachtsgebieden voor KC volledig meegenomen kunnen worden. Let wel: de KC-procedure  kan in en samen met de fasering van de evofenedex/Capgemini-methode ‘AEO in Control’ worden opgepakt.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder