Markeringbord achterop LZV’s per 1 januari 2014 voorgeschreven

In de beleidsregel voor LZV’s werd tot op heden enige vrijheid aan de gebruikers van LZV’s gelaten qua markering achterop de LZV.

Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle LZV’s echter één uniform bord te voeren zodat het voor medeweggebruikers duidelijker te zien is dat het hier om LZV’s gaat.

De eisen voor de markeringsborden zijn:

Artikel J. Markering achterste voertuig LZV

 1. Het achterste voertuig van een LZV moet zijn voorzien van een deugdelijk bevestigde horizontaal geplaatste markering met een afmeting van 1130 mm x 200 mm (+/-5 mm). Aanhangwagens waarvan de bouw, de inrichting of het gebruik zich verzet tegen het aanbrengen van de markering van 1130 mm x 200 mm mogen zijn voorzien van 2 borden van afmeting 565 mm x 200 mm (+/-5 mm).
 2. De markering bedoeld in het eerste lid moet uitgevoerd met een geel retroreflecterend vlak van minimaal klasse 2 als bedoeld in VN ECE-reglement nr. 104 met een rode fluorescerende rand van 40 mm(+/- 1 mm).
 3. Op de markering bedoeld het eerste lid moet in zwarte letters de volgende tekst zijn vermeld:' LET OP! EXTRA LANG'.
 4. Wanneer de markering is verdeeld over twee borden, moet de tekst ' LET OP!' op de linker helft respectievelijk de tekst ' EXTRA LANG ' op de rechterhelft van de op het voertuig bevestigde bord zijn aangebracht.
 5. De in het derde lid bedoelde tekst moet goed leesbaar te zijn en de uitgevoerd zijn volgens onderstaand model, waarbij:
 • het lettertype Helvetica neue - black condensed is;
 • de hoogte van de letters 80 mm is;
 • de tekstbreedte bij gebruik van het bord 1130 mm x 200 mm: 925 mm, of
 • indien de tekst op twee borden staat, een tekstbreedte op het linkerbord 320 mm en op het rechterbord 450 mm

 

  Onze adviseur Mark
  Contact

  Vragen over vervoer?

  Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder