Ontheffingen

Voor het rijden met een ecocombi moet het bedrijf ontheffingen aanvragen. Er zijn verschillende ontheffingen:

Jaarontheffing

Deze ontheffing moet jaarlijks per voertuig aangevraagd worden. Met deze ontheffing mag op het vrijgegeven wegennet gereden worden. Deze ontheffing kost € 300,- per jaar. Deze ontheffing moet in het voertuig aanwezig zijn.
Meer informatie...

Ontheffing Kerngebied

Naast de jaarontheffing moet ook het kerngebied, vertrekpunt of eindbestemming zijn vrijgegeven. Als het kerngebied is vrijgegeven moet de chauffeur de wegenbijlage van het kerngebied waar hij zich in bevindt of naartoe gaat bij zich hebben.

Als het gebied niet is vrijgegeven als kerngebied moet dit bij de RDW aangevraagd worden. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een kerngebied.

Overzicht van vrijgegeven kerngebieden

Aanvragen van een kerngebied

Ontheffing aansluitingsroute

Als de vestigingsplaats van het bedrijf zich niet in een kerngebied bevindt is er de mogelijkheid om een aansluitingsroute ontheffing aan te vragen bij de RDW. Met deze ontheffing wordt voor vier voertuigcombinaties toestemming gegeven om naar de ontsluitingswegen te rijden. De kosten voor deze ontheffing bedragen € 99,- en wordt afgegeven met de geldigheid van een jaar.
Meer informatie...

Incidentele ontheffing

Het is mogelijk om bij de RDW een incidentele ontheffing aan te vragen als wegwerkzaamheden of een evenement de vrijgegeven route onderbreken. Als de ontheffing wordt verleend wordt hij voor de periode goedgekeurd dat de onderbreking zal duren. Het aanvragen van een incidentele ontheffing kost €85,-.
Meer informatie...

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder