Rapporten over ervaringen met ecocombi’s in Nederland

De inzet van ecocombi’s in Nederland is de afgelopen tien jaar middels proeffases ingericht.

Een onderdeel van deze proeffases was dat er onderzoek verricht werd naar de ervaringen met ecocombi’s.

Onderzoek over de afgelopen tien jaar heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de inzet van ecocombi’s kan leiden tot een kostenbesparing tot 20 procent. Resultaten uit onderzoek toonden aan dat 400 ecocombi’s zorgen voor een jaarlijkse besparing van ongeveer 20 miljoen kilometer. Dit komt neer op een CO2-reductie van 16 miljoen kg per jaar.

Mede op basis van deze cijfers kan evofenedex concluderen dat de ecocombi een belangrijke innovatie voor het reduceren van CO2 uitstoot in het wegvervoer levert.

Deze rapporten zijn openbaar en evofenedex geeft u de mogelijkheid de rapporten te downloaden.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder