Regelgeving in Nederland

Elk bedrijf in Nederland mag gebruik maken van een ecocombi als aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Onderstaande eisen gelden in Nederland. In andere lidstaten in Europa kunnen andere eisen gelden.

Eisen voertuig

De ecocombi moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Maximale afmeting van 25,25 meter
 • Minimale laadlengte van 18 meter
 • Maximale laadlengte van 21,82 meter
 • Bestaan uit maximaal twee draaipunten
 • Toegestane maximum massa bedraagt 60 ton.

De ecocombi moet aan de volgend technische eisen voldoen:

 • Verplichte aslastmeters op elke as.
 • Voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van de onderrijdbeveiliging, zicht aan de voorzijde, zij-afscherming
 • een vermogen van minimaal 5 kW/ton
 • voorzien zijn van EBS/ABS, contourmarkering, een splash- en sprayvoorziening en een bord op de achterzijde met de contouren en afmetingen van de combinatie.
 • Een draaicirkel die tussen de 14,5 (buitenste straal) en 6,5 meter (binnenste straal) ligt.

Als de voertuigcombinatie aan deze eisen voldoet wordt er een aantekening op het kentekenbewijs geplaatst. Let op: alle opleggers van de totale combinatie moeten deze aantekening op het kenteken hebben staan.

Eisen Lading

Een ecocombi mag niet alle soorten lading meenemen. De volgende ladingsoorten mag een ecocombi niet vervoeren:

 • Vee
 • Gevaarlijke stoffen (behalve vervoer onder een vrijstelling, Limited Quantity en 1000 punten regeling)
 • Tanks (of vloeistofcontainer) voor vloeibare lading met een volume van meer dan 1000 liter
 • Ondeelbare lading die buiten het voertuig uitsteekt

Eisen infrastructuur

Een ecocombi mag in Nederland niet op alle wegen rijden. Omdat het voertuig extra lengte heeft gelden er beperkingen voor de wegen die mogen worden gebruikt. Hierdoor zijn sommige bedrijventerreinen niet bereikbaar met een ecocombi.

De RDW heeft een overzichtelijke kaart op de website geplaatst met daarop alle vrijgegeven gebieden in Nederland. De chauffeur moet in het voertuig naast de ontheffing een recente in kleur afgedrukte aansluitroute tot het kerngebied bij zich hebben. Nieuw vrijgegeven kerngebieden worden direct op deze wegenkaart verwerkt. Vanaf juni 2012 kunnen bedrijven nog gebruik maken van de oude wegenbijlagen.

Op de website kun je vinden welke kerngebieden in Nederland zijn vrijgegeven. De chauffeur moet de wegenkaart in het voertuig bij zich hebben.

Spoorwegovergang
Wegen waar een spoorwegovergang in staat, worden niet vrijgegeven voor het vervoer van ecocombi’s. Enkel spoorwegovergangen waar roodtijdverlenging is toegepast, kunnen worden vrijgegeven.

Inhaalverbod
Het is verboden voor ecocombi’s om voertuigen die harder kunnen dan 45 km/uur in te halen. Dit is een algeheel inhaalverbod dat geldt op snel- en provinciale wegen.

Verboden te rijden bij slecht weer
Bij een glad wegdek en bij weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan 200 meter is het verboden te rijden met de ecocombi. Als tijdens de rit de weersomstandigheden wijzigen moet de chauffeur het voertuig op een parkeerplaats stil zetten.

Eisen chauffeur

Voor het rijden met een ecocombi geldt een aanvullende opleidingsverplichting. De chauffeur moet aan de volgende eisen voldoen:

 • in het bezit zijn van een lzv-certificaat
  Examen wordt afgenomen door CBR, opleiding is niet verplicht.
 • minimaal 5 jaar ervaring hebben op een C plus E combinatie
 • De rijbevoegdheid in de laatste 3 jaar niet zijn ontzegd of het rijbewijs ongeldig verklaard, dan wel ingevorderd zijn geweest

Het certificaat dat de chauffeur moet halen heeft een geldigheid van vijf jaar. Na deze vijf jaar moet het certificaat opnieuw aangevraagd worden. Voor het verlengen van het certificaat geldt niet een opleiding of exameneis, het is een administratieve handeling.

In 2012 gaat het Ministerie de regelgeving rondom ecocombi’s in wetgeving vastleggen. Hierdoor zullen mogelijk enkele eisen die hier boven staan beschreven vervallen. evofenedex heeft geen signalen van het Ministerie ontvangen dat de wetgeving strenger zal worden dan de huidige regelgeving. Er wordt wel gekeken naar het mogelijk versoepelen van enkele bepalingen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder