Boetes bij overschrijding voertuigmaxima

In Nederland worden boetes opgelegd als de wettelijk maximale afmetingen en massa worden overschreden.

Als de maten en gewichten van voertuigen worden overschreden komt dit meestal doordat na de (kenteken)keuring veranderingen zijn aangebracht aan het voertuig. Let op: voertuigen mochten vóór februari 1999 5 cm breder zijn dan nu.

ZZ-kenteken

Als bij de kentekenkeuring blijkt dat uw voertuig niet aan de wettelijke eisen kan voldoen, en dat die afwijkingen technisch noodzakelijk zijn, krijgt u een ZZ-kenteken. U mag met dit kenteken pas rijden als u ook een ontheffing van de wegbeheerder heeft.

Boetebedragen

Boetes voor personen- en bedrijfsauto’s, aanhangwagens en landbouwvoertuigen:

 • te lang: € 100
 • te breed: € 100
 • te hoog
  • tot 10 cm: € 330
  • 10 - 20 cm: € 500
  • meer dan 20 cm: officier van Justitie

Samenstel van voertuigen:

 • t/m 0,25 m: € 140 euro
 • 0,25 m t/m 0,50 m: € 210
 • 0,50 m t/m 0,75 m: € 310
 • 0,75 m t/m 1,00 m: € 470
 • meer dan 1.00 m: € 1.000

Overschrijding aslasten (gerekend in polarisatiepunten):

Een polarisatiepunt is gelijk aan € 29

 • 10-14 : 10
 • 15-19 : 15
 • 20-24 : 23
 • 25-29 : 33
 • 30-34 : 50
 • 35-49 : 75
 • 50 en hoger : 100

België

Anders dan in Nederland is in België de boete voor de overschrijding van de toegelaten massa’s gelijk aan die voor de afmetingen. De overschrijdingen worden uitgedrukt in procenten overschrijding, waaraan een boete bedrag is gekoppeld.

overschrijding van de maximaal toegelaten massa´s en afmetingen

percentage overschrijding

bedrag van de boete in euro’s

tot 5 procent

82,50

meer dan 5 tot 10 procent

412,50

meer dan 10 tot 15 procent

770

meer dan 15 tot 20 procent

1.100

meer dan 20 tot 30 procent

1.375

meer dan 30 tot 40 procent

1.540

meer dan 40 procent

1.705

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder