Milieuzones

De controle vindt plaats tijdens het inrijden van de zone met behulp van camera’s met nummerplaatherkenning

De afgelopen jaren zijn er in Nederland in verschillende steden milieuzones ingevoerd om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Een milieuzone is een gebied, vaak gelegen in de binnenstad, ingesteld door een gemeente, waaruit voertuigen worden geweerd die niet voldoen aan een aldaar geldende Euronorm. De overheid en het bedrijfsleven hebben in 2006 een convenant getekend waarin afspraken voor deze zones zijn vastgelegd. Het convenant ‘Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’.

Momenteel kennen de volgende Nederlandse steden een milieuzone voor vrachtverkeer:

's Hertogenbosch Maastricht
Amsterdam Rotterdam
Breda Rotterdam Maasvlakte
Delft Tilburg
Den Haag Utrecht
Eindhoven Rijswijk
Leiden Arnhem

De volgende steden kennen op dit moment een milieuzone voor personen- of bestelauto’s:

Amsterdam Den Haag
Arnhem Utrecht

Voor vrachtauto’s is er een uniform systeem voor milieuzones ingevoerd, maar voor personen- of bestelauto’s kunnen de regels per gemeente verschillen.

Om na te gaan of een bestemming in een milieuzone ligt kan het beste de site van de betreffende gemeente worden geraadpleegd. Iedere gemeente heeft op haar internetsite duidelijke informatie staan wat de grenzen van de zone zijn. Het staat gemeenten vrij om de zone te vergroten. Uiteraard wordt dit aangekondigd, maar het kan betekenen dat bestemmingen die eerst buiten de zone lagen er in komen te liggen na een wijziging.

Bij het inrijden van de milieuzone ziet men onderstaand bord of een variant hierop.
 

milieuzone evofenedex

Controle gebeurd bij inrijden van de zone met behulp van camera’s op basis van nummerplaatherkenning.

 

Mark van Geest evofenedex
Contact

Vragen over milieuzones?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder