Milieuzone Rotterdam Maasvlakte

Op de Maasvlakte geldt sinds 2014 een milieuzone.

Op de Maasvlakte geldt sinds 2014 een milieuzone. Zie voor een kaartje van de zone de website van de gemeente Rotterdam. Vrachtauto’s mogen de zone niet in rijden uitgezonderd Euro 6 vrachtauto’s. Er is nu nog de mogelijkheid om gebruik te maken van een ontheffing 'Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar', maar vanaf begin 2020 verleent de gemeente deze ontheffing niet meer. Deze ontheffing was bedoeld om bedrijven tijd te geven om te investeren in nieuwe vrachtauto’s. 

Het is nog wel mogelijk om van de volgende ontheffingsmogelijkheden gebruik te maken: Dagontheffingen, de (landelijke) ontheffing voor een beperkt aantal 'bijzondere voertuigen' en de langlopende ontheffingen voor onvoorziene omstandigheden ('hardheidsclausule'). Deze ontheffingen blijven gewoon bestaan. 

Vanaf 1 januari 2020 is het dus zonder een ontheffing niet meer mogelijk om met een Euro 5/EEV-vrachtauto of ouder op de Maasvlakte te rijden.

Mark van Geest evofenedex
Contact

Vragen over milieuzones?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder