Toelatingseisen vrachtauto’s

Leestijd: 3 minuten

Voor vrachtauto’s is er een uniform systeem voor milieuzones ingevoerd, waarbij sinds januari 2013 geldt dat de vrachtauto minimaal aan Euro IV moet voldoen. Vanaf 1 januari 2022 wordt Euro VI de toegangseis voor vrachtauto’s.

Tabel euroklasse

Datum Eerste Toelating Emissienorm:
< 1 juli 1992   Euro 0
≥ 1 juli 1992, < 1 oktober 1995   Euro I
≥ 1 oktober 1995, < 1 oktober 2000     Euro II
≥ 1 oktober 2000, < 1 oktober 2005     Euro III
≥ 1 oktober 2005, < 1 oktober 2008 Euro IV
≥ 1 oktober 2008, < 1 januari 2013     Euro V
≥ 1 januari 2013   Euro VI


Er bestaat een landelijke ontheffing. Deze landelijke ontheffing geldt alleen voor bijzondere voertuigen. Bijzondere voertuigen zijn : Kraanwagen of mobiele kraan, hoogwerker, betonmolen of betonmixer, betonpomp, kolkenzuiger, brandweerwagen, winkelwagen of voor detailhandel/expositiedoeleinden, straatveger, straatreiniger, rioolzuiger, gepantserd voertuig. Eigenaren van deze voertuigen hoeven niet zelf een ontheffing aan te vragen.
Over het algemeen zijn bijzondere voertuigen herkenbaar aan de hand van de inrichtingscode die ze van de RDW krijgen. De code staat vermeld op het kentekenbewijs.

Komt een voertuig niet in aanmerking voor een landelijk ontheffing, dan bestaat er ook nog de mogelijkheid om bij de betreffende gemeente een lokale ontheffing aan te vragen. Deze ontheffing moet voor iedere gemeente afzonderlijk worden aangevraagd. Er zijn drie verschillende soorten ontheffingen :

Dagontheffing
Een voertuig hoeft niet aan speciale milieueisen te voldoen om in aanmerking te komen voor een dagontheffing. De dagontheffing kan worden aangevraagd bij de desbetreffende gemeente. Informatie hierover is te vinden op de site van de verschillende gemeenten. Voor dagontheffingen geldt een maximum van 12 keer per jaar.

Langdurige ontheffing
Als er gewacht wordt op de levering van een nieuw schoner voertuig, dan kan bij de desbetreffende gemeente voor het oude voertuig een ontheffing worden aangevraagd tot het moment waarop het nieuwe voertuig geleverd wordt.

Hardheidsclausule
Is een onderneming financieel niet in staat om een voertuig aan te schaffen wat voldoet aan de normen, maar moet men toch meer dan 12 keer per jaar in een milieuzone zijn, dan bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de hardheidsclausule. Het formulier hiervoor kan bij veel gemeenten worden aangevraagd via de website.

Als een vrachtauto niet is vrijgesteld of geen ontheffing heeft dan volgt een boete.
 

Mark van Geest evofenedex
Contact

Vragen over milieuzones?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder