Zero Emissie zone – Green Deal ZES

Geldt er een ontheffingenbeleid voor zero emissie zones?

Eind 2014 tekenden verschillende partijen Green Deal ZES. Het doel van Green Deal ZES is om in 2025 de stadslogistiek zoveel als mogelijk emissievrij te organiseren. Ondertekenaars zijn de overheid (gemeenten, ministerie van IenW, ministerie van Economische Zaken), vervoerders, verladers, autofabrikanten, onderzoeksinstituten en branche- en belangenorganisaties.

Vanaf 2025 hebben gemeenten de mogelijkheid om een aparte Zero Emissie zone in te stellen. Alleen nul-emissie vracht- en bestelauto’s mogen deze zone binnenrijden. Uitgangspunt voor de omvang van een zero emissiezone die een gemeente kan instellen is dat dit het stadscentrum plus de omliggende wijken betreft. Op deze pagina tref je een overzicht per gemeente.

Publicatie van de zones volgt in 2020. Het instellen van de zones gebeurt in 2025 en geldt, zoals het er nu naar uitziet, voor 30 a 40 steden. Er komt wel een overgangsregeling voor EURO VI vrachtvoertuigen. Deze regeling gaat gelden van 2025 tot en met 2030. Aan deze overgangsregeling hangt de volgende beperking; bakwagens mogen op 1/1/2025 maximaal 5 jaar oud zijn en een trekker trailer combinatie mag op dat moment maximaal 8 jaar oud zijn. Als aan dat criterium wordt voldaan, mag het voertuig tot het eind van de overgangsperiode de ZE zone in.

Geldt er een ontheffingenbeleid voor zero emissie zones?

Een ontheffingenbeleid is nog niet gedefinieerd, maar dit staat wel op de agenda. Belangrijk is dat dit zoveel mogelijk centraal ontwikkeld wordt, om de logistiek zoveel mogelijk te ontzorgen.

Mark van Geest evofenedex
Contact

Vragen over milieuzones?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder