skipToContentskipToFooter

Voorkom hoge boetes bij controle op naleving rij- en rusttijden

Vanuit wetgeving (Arbeidstijdenbesluit vervoer) ben je als werkgever verplicht om de rij- en rusttijden van jouw werknemers op orde te hebben. Daarnaast moet je regelmatig controleren of deze tijden worden nageleefd en kunnen aantonen dat dit ook gebeurt. Uit de praktijk blijkt dat veel bedrijven hun eigen interne controle op de rij- en rusttijden onvoldoende op orde hebben. Hierdoor loop je het risico op een hoge boete van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Onze Rij- en rusttijdenchecker biedt uitkomst.

We willen leden graag helpen met deze wetgeving. Als je de Rij- en rusttijdenchecker hebt gedaan, krijg je een overzicht van de zaken die je niet op orde hebt en welke stappen je moet zetten om deze te verhelpen.

Hoe werkt het

Met de Rij- en rusttijdenchecker krijg je een onafhankelijk advies over de naleving van de rij- en rusttijden door jouw chauffeurs. Onze ledenadviseurs analyseren voor jou de gegevens uit de digitale tachograaf van een aantal geselecteerde chauffeurs. Op basis van deze analyse krijg je een adviesrapport die je inzicht geeft in het nalevingsprofiel van jouw chauffeurs. Daarnaast controleren en analyseren onze experts het gebruik van de tachograaf. Aan het eind van het rapport krijg je een conclusie en een advies op maat. Hierin staan opvallende resultaten en aanbevelingen.

Wat hebben we nodig

  • De bestanden van de bestuurderskaart(en) van jouw chauffeur(s) over een bepaalde periode.

De rapportage is gedetailleerd tot op chauffeursniveau en heeft als referentieperiode een aaneengesloten periode van 28 dagen. Je krijgt per chauffeur inzicht in de naleving van de rij- en rusttijden en welke overtredingen zijn begaan conform het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

Voorwaarden

Deze adviesdienst is gratis (1 keer per jaar) en alleen voor leden, voor maximaal 20 chauffeurs per aanvraag.

Vraag de Rij- en rusttijdenchecker aan

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex