Verzekeringen voor rijdende werktuigen

Een rijdend werktuig kan beschadigd raken of schade toebrengen. Daarom moeten deze werktuigen verzekerd worden.

Ook als ze uitsluitend buiten de weg worden gebruikt. Werktuigen kunnen worden verzekerd op een autopolis, maar een werkmaterieelpolis sluit beter aan bij de werktuigfunctie. Er is een standaard werkmaterieelpolis: de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006. De verzekering wordt gebruikt voor gekentekende en ongekentekende rijdende werktuigen. Ook is het mogelijk om hierop niet zelfrijdende werktuigen en apparatuur te verzekeren.

Op deze polis kan de schade aan het werktuig standaard of uitgebreid worden verzekerd, de aansprakelijkheid in het verkeer, de aansprakelijkheid voor het werkrisico en de schade aan eigen goederen. 

 

Schade aan het werktuig

Standaardverzekering

De standaardverzekering biedt ongeveer dezelfde dekking als een autoverzekering: de schade aan het werktuig is gedekt als deze ontstaat door in de polis genoemde risico's. De beperkte standaardverzekering verzekert de risico's van brand of diefstal. De uitgebreidere standaardverzekering dekt ook de risico's van aanrijdingen en de gevolgen van een gebrek van het werktuig.

Uitgebreide verzekering

De uitgebreide verzekering verzekert de schade door het eigen gebrek zelf, zoals schade door materiaal- of constructiefouten.

Schade door het werktuig

Verkeersrisico

Deze verzekering is verplicht en dekt de schade die het werktuig bij de deelname aan het verkeer kan veroorzaken. Deze aansprakelijkheid moet verzekerd zijn voor 5 miljoen euro voor letsel aan of overlijden van personen en 1 miljoen voor schade aan goederen.
Bij vervoer van gevaarlijke stoffen moet de dekking voor de schade die daardoor kan ontstaan meeverzekerd zijn voor ten minste 10 miljoen euro.

Werkrisico

De schade die ontstaat door het werken met werkmateriaal kan meeverzekerd worden. Alleen de schade aan goederen is verzekerd. Schade door letsel of overlijden is meeverzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.

Eigen goederen

De werkmaterieelpolis vergoedt de schade die aan derden wordt toegebracht. Het is mogelijk dat de machinist met het werktuig schade toebrengt aan de eigenaar van het werktuig. Deze schade kan eventueel meeverzekerd worden.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder