Landelijke subsidieregelingen voor duurzaamheid

De landelijke overheid kent verschillende regelingen om bedrijven te helpen bij het verduurzamen. In onderstaand overzicht staan de belangrijkste regelingen die momenteel lopen.

MIA en Vamil

De MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu Investering) zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd. Beide zijn regelingen waarbij je profiteert van een fiscaal voordeel voor de aanschafkosten en aanpassingskosten. 

De regelingen maken gebruik van de Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil-subsidies. Het gaat hierbij om bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn en gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. Wil je van deze regeling gebruikmaken, dan moet je eerst nagaan of het arbeidsmiddel dat je wilt gaan aanschaffen op de Milieulijst staat. 

Hoe werkt de MIA
De milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Hoe werkt de Vamil
Met de Vamil kan een investering op een willekeurig moment worden afgeschreven. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar. Dit biedt dus een rente- en liquiditeitsvoordeel. 

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en/of Vamil zijn elektrische bestelauto’s, voertuigen op waterstof, maar ook een elektrische bakfiets voor bijvoorbeeld de ‘last mile’. Of een elektrisch aangedreven mobiel werktuig, zoals een graafmachine, laadschop of landbouwtrekker. Lees meer

EIA – Energie Investeringsaftrek

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling en kan worden gebruikt om te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Bij deze regeling kun je een gedeelte van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De regeling levert je dus een fiscaal voordeel én een lagere energierekening op. Een belangrijke voorwaarde voor deze regeling is dat het bedrijfsmiddel op de Energielijst staat. Op de Energielijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA. 

 Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA:

  • LZV
  • Verlenging van een bestaand binnenvaartschip
  • Oplegger of aanhanger met dubbele laadvloer
  • Lichtgewicht composieten kipperbak

Lees meer

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers

De ISDE is een subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers om gebouwen te verduurzamen. Je kunt de subsidie gebruiken voor de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler, windturbine of een aansluiting op het warmtenet. Voor bedrijven is er tot en met 31 december 2023 ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Lees meer


Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Deze subsidie is bestemd voor ondernemers die een nieuwe volledig elektrische bedrijfsauto willen aanschaffen of financial leasen. De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Dit jaar kent de regeling een budget van 22 miljoen euro. Met deze regeling ontvang je 10 procent subsidie van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10 procent van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2) tot een maximum van 5.000 euro per bedrijfsauto. Lees meer

Connecting Europe Facility (CEF) - Transport

CEF Transport is een subsidieregeling voor voorstellen voor het verbeteren van het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T). Jaarlijks doet de Europese Commissie een oproep voor nieuwe projectvoorstellen. CEF Transport staat open voor overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). Je kunt alleen projecten indienen als hiervoor ondersteuning is van de landen waar de projectuitvoerders gevestigd zijn.

De Connecting Europe Facility (CEF) is een financieringsinstrument van de Europese Unie (EU) voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen die de ontwikkeling van adequate trans-Europese transportnetwerken ondersteunen. Deze netwerken zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt. Lees meer

Connecting Europe Facility (CEF) - Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

De Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) is een doorlopende financieringsfaciliteit die infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ondersteunt. Hierbij kun je denken aan acties die de uitrol van snelladers of waterstof vulinfrastructuur voor elektriciteit ondersteunen. Lees meer

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Ben je als MKB-er op zoek naar mogelijkheden om je bedrijfsvoering te verduurzamen en energie te besparen? En kun je hierbij advies gebruiken? Met de Subsidieregeling Verduurzaming is een energieadvies op maat mogelijk door een gespecialiseerde adviseur. Het advies kan gaan over verschillende maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming. Zoals over de aanpassingen van bedrijfspanden met isolatiemaatregelen of het aanbrengen van ledverlichtingen. Advies over bedrijfsvoering en de inzet van elektrische bestelauto’s is ook mogelijk. 

Belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling is wel dat je als bedrijf één of meer maatregelen die uit het advies naar voren komen, ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Je kan dus geen subsidie krijgen voor alleen een advies. De subsidieregeling kun je aanvragen tot 30 september 2022 17:00 uur. Meer informatie 

Zelf zoeken naar landelijke subsidieregelingen

Het bovenstaande overzicht is nog niet compleet. Wil je op zoek naar andere landelijke subsidieregelingen, kijk dan een op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Via de subsidie- en financieringswijzer op deze site kan je alle beschikbare landelijke subsidieregelingen vinden. Ook vind je hier informatie hoe je subsidies moet aanvragen en aan welke eisen je moet voldoen. Bekijk de subsidiewijzer


Tip: maak gebruik van onze Duurzaamheidsscan

De gratis online Duurzaamheidsscan van evofenedex helpt jouw bedrijf duurzamer te worden. Je krijgt tijdens het invullen al direct duurzame tips en informatie om je duurzaamheidskennis te vergroten. Na het doorlopen van de scan ontvang je een aanvullend rapport.