Subsidies voor verduurzaming

Maak gebruik van de vele subsidie mogelijkheden

De overheid stelt voor ondernemers verschillende subsidieregelingen beschikbaar om bedrijven op de één of andere manier te helpen bij het verduurzamen.

Regionale en landelijke subsidies

Vaak wordt bij subsidies alleen gedacht aan de landelijke overheid, maar ook provincies en gemeenten stellen subsidies beschikbaar om te helpen bij het verduurzamen van je bedrijf. Als je wilt gaan investeren in bijvoorbeeld een duurzaam voertuig loont het - om naast de landelijke regelingen - uit te zoeken of de gemeente en provincie waar het bedrijf is gevestigd ook een subsidieregeling heeft, waar je mogelijk gebruik van kan maken.


Europese subsidies

Een andere instantie die subsidies beschikbaar stelt is INTERREG. In 1990 werd INTERREG opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren en vanuit dat initiatief worden ook subsidies beschikbaar gesteld om het bedrijfsleven te helpen bij verduurzamen.