skipToContentskipToFooter


Moet ik mijn lopende contracten aanpassen vanwege de CMNI?

Het is niet verplicht, maar wel verstandig om uw contracten te toetsen tegen het nieuwe verdrag.

Zo ja, wat moet er minimaal in mijn contracten worden opgenomen?

Niets moet. Wel is het is verstandig de CMNI ook op contracten voor nationaal vervoer toe te passen. De voornaamste reden hiervoor is dat de CMNI nautische fouten voor rekening en risico van vervoerders laat komen.

Als ik de aansprakelijkheid, nautische fouten en dergelijke bij de vervoerder neerleg, kan ik dan verlangen dat mijn verzekeringspremie wordt verlaagd?

Theoretisch loopt uw verzekeringsmaatschappij inderdaad minder risico. Uw premie kán daardoor lager uitvallen.

Heeft het per saldo voordelen om ook voor het binnenlandse vervoer de CMNI toe te passen?

Vanuit verladersperpectief is de CMNI over het algemeen gunstig. Dat komt door de duidelijke systematiek, het verplichte gebruik van een vervoersdocument en de mogelijkheid om nautische fouten voor rekening te laten komen van de vervoerder.

Welke landen hebben het verdrag ondertekend en welke daarvan hebben geratificeerd?

De volgende landen hebben de CMNI ondertekend: Portugal, Slowakije, Bulgarije, Moldavië en Oekraïne.

Op dit moment zijn de landen die hebben geratificeerd: Hongarije, Roemenië, Zwitserland, Luxemburg, Tsjechië, Kroatië, Nederland, Duitsland.

De verwachting is dat binnen afzienbare tijd ook België, Frankrijk en Rusland zullen overgaan tot ratificatie.

Hoe gaat vervoer naar een land dat niet meedoet aan het verdrag in zijn werk?

De CMNI moet worden toegepast als er grensoverschrijdend transport plaatsvindt in ten minste één land dat de CMNI heeft geratificeerd. Als plaatsbepaling geldt: laadhaven, loshaven, plaats van inontvangstneming of plaats van aflevering.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer