skipToContentskipToFooter

Letter of credit

De koop-/verkoopovereenkomst regelt voor de koper de betaling voor hetgeen hem geleverd wordt/is. In vele gevallen gebeurt dit via een zogenoemd ‘documentair krediet’, ook wel ‘letter of credit’ (L/C) of accreditief genoemd.

Betaling door middel van een L/C of accreditief is een financiële afwikkeling van een transactie. Daarbij verplicht de bank van de koper zich om in opdracht en voor rekening van de koper een bepaald bedrag te betalen aan de verkoper, via de bank van de verkoper. Deze moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn nauwkeurig in het accreditief omschreven, zoals:

 • de vermelding ‘onherroepelijk’ (irrevocable) en geldigheidsduur
 • naam koper
 • naam begunstigde
 • het bedrag
 • de documenten die moeten worden ingeleverd
 • de afleveringsconditie
 • de aflaadhaven/plaats van verzending of range van aflaadhavens
 • of verzending in gedeelten al of niet toegestaan is
 • of overlading al of niet toegestaan is

In beginsel zijn er vier partijen bij een accreditief:

 • de koper/importeur (opent het accreditief)
 • bank van de koper
 • bank in het land van de verkoper
 • de verkoper/exporteur

Bij het werken met een accreditief blijft een overdrachtsdocument zoals een cognossement vereist. Het werken met documentaire kredieten is een uiterst belangrijke betalingsvorm in de wereldhandel. De materie is veelomvattend en complex. De Internationale Kamer van Koophandel heeft hiervoor dan ook uniforme regels vastgesteld. Deze zogenoemde ‘Uniform Customs and Practice for Documentary Credits’ (UCP 500) worden in de hele wereld gehanteerd.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer