Aansprakelijkheid opdrachtgever

Wie is de opdrachtgever?

Sinds 1 mei 2009 is 'de opdrachtgever' strafbaar als hij de vervoerder ‘doet rijden’ met een voertuig dat te zwaar is beladen. De vervoerder is zelf ook strafbaar als hij de beladingsvoorschriften niet naleeft.

De opdrachtgever is:

  • in eerste instantie de afzender; dat is degene die een overeenkomst heeft gesloten met de vervoerder; het kan dus ook een tussenpersoon - expediteur - zijn die op eigen naam voor zijn opdrachtgever de overeenkomst afsluit

  • ook degene die opdracht heeft gegeven aan een tussenpersoon om een overeenkomst met de vervoerder af te sluiten; het is dus niet mogelijk om via een tussenpersoon de aansprakelijkheid voor te zware belading af te wentelen
  • de tussenpersoon die op naam van zijn opdrachtgever een overeenkomst afsluit

Degene die de goederen gereedmaakt voor vervoer en ze op of in de vrachtauto plaatst, is niet de opdrachtgever tot het vervoer, tenzij hij behoort tot de hiervoor genoemde personen.

Wanneer is de opdrachtgever strafbaar

De opdrachtgever is strafbaar als de vervoerder in strijd met de beladingsvoorschriften rijdt. Ook als de opdrachtgever niet expliciet opdracht heeft gegeven om zwaarder te beladen dan is toegestaan. Wel moet de opdrachtgever ‘laakbaar’ hebben gehandeld. Daarvan is sprake als hij:

  • de vervoerder onjuiste of onvoldoende informatie heeft gegeven
  • de aanwijzingen van de vervoerder niet heeft opgevolgd

De opdrachtgever wordt niet beboet als hij kan aantonen dat hij geen enkele schuld heeft aan de overtreding. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

  • de vervoerder voor een andere opdrachtgever lading bijlaadt
  • de opdrachtgever niet betrokken is bij het maken van de keuze voor de wijze waarop de goederen worden vervoerd
  • de goederen worden opgehaald en de opdrachtgever het gewicht van de lading niet heeft kunnen vaststellen

Wanneer boete opleggen

De controleur hanteert de ‘Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen’ om te beoordelen of een boete moet worden opgelegd en de maatregel ‘afladen’ moet treffen.  De controleur (meestal de politie) maakt proces verbaal op tegen de chauffeur of de vervoerder bij overschrijding van de:

  • toegestane massa’s met 5 procent of meer
  • toegestane as- of koppelingsdruk met 10 procent of meer

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt of ook de opdrachtgever strafrechtelijk moet worden vervolgd. De ILT kan zelfstandig optreden of in actie komen na ontvangst van een klacht tegen de opdrachtgever.

Hoogte van de boete

Het bedrag van de boete voor de opdrachtgever is gelijk aan het bedrag van de boete voor de vervoerder. De boete wordt dus niet verdeeld over de vervoerder en de opdrachtgever. De ‘Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen’ vermeldt de hoogte van de boetes. Deze is afhankelijk van de mate waarin de toegestane massa’s of (as- of koppelings)drukken worden overschreden. De boetes zijn ingedeeld in 7 categorieën. Ze beginnen bij  360 euro en eindigen bij 7000 euro. Bij recidive worden toeslagen toegepast van 50 of 100 procent of volgt een dagvaarding

Meer over de boetes lees je bij de pagina’s over het rij- en vervoerverbod.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder