skipToContentskipToFooter

Als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten keuren van jouw voertuig

Wel herinnert de Rijksdienst Wegen (RDW) je schriftelijk aan de verplichte algemene periodiek keuring (APK). Ook kun je op de website van de RWD de vervaldatum van jouw APK opvragen. En als je geen herinneringsbrief wilt, kun je hiervoor afmelden.

Waar keuren 

Je kunt jouw voertuig laten keuren bij:

  • een door de RDW erkend garagebedrijf
  • een door de RDW erkend keuringsstation
  • een door de RDW erkende werkplaats van het eigen bedrijf
  • een keuringsstation van de RDW

De APK stelt bepaalde minimumeisen en is een momentopname. Het is dus geen garantie voor een optimaal voertuig. Twijfel je aan de kwaliteit van de keuring, vraag dan meteen een keuring in beroep door de RDW aan.

Geldigheidsduur

Het keuringsbewijs is 1 jaar geldig. Vóór de vervaldatum moet u uw voertuig opnieuw laten keuren. Doe je dit binnen 2 maanden voor de vervaldatum, dan geldt deze nieuwe keuring vanaf de dag dat het oude keuringsbewijs vervalt. Als jouw voertuig afwezig is als de keuringstermijn vervalt, bijvoorbeeld omdat het in het buitenland is, kunt u de APK het beste vóór de afwezigheidsperiode laten uitvoeren. Zo creëer je speelruimte.

Maak de afspraak voor een keuring bijtijds. Als jouw auto wordt afgekeurd kan keuren op de valreep vervelende consequenties hebben. Voor keuringen bij de RDW zijn soms lange wachttijden.

Tarieven

Een APK-erkend bedrijf mag zelf de prijs voor een keuring bepalen. Deze kosten betaal je zelf. Hiernaast moet je rekening houden met een klein bedrag voor de afmeldkosten die de keuringsinstantie na keuring aan de RDW moet betalen.


Als een APK tegelijk met een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd rekenen garages vaak geen extra kosten voor de keuring. Let hierbij op de volgende zaken:

  • informeer vooraf naar de kosten van een onderhoudsbeurt
  • maak duidelijke afspraken over eventuele reparaties en de kosten hiervan
  • vraag de garage om de vervangen onderdelen te bewaren 

APK-keuring te laat? 

Als jouw voertuig niet op tijd is gekeurd mag het niet meer op de openbare weg komen en riskeert u een boete. De boete is € 130,- voor alle voertuigen, zowel trekkende als getrokken voertuigen. Als zware voertuigen binnen 3 jaar opnieuw zonder geldig keuringsbewijs worden aangetroffen volgt een dagvaarding met een eis van € 550,-.

De RDW controleert het keuringsregister regelmatig. Dit betekent dat voertuigen niet hoeven worden aangehouden om een boete te krijgen. Wordt er volgens de Wet goederenvervoer over de weg (Wgw) geverbaliseerd, dan is een te late APK een economisch delict. De daarbij behorende boete bedraagt ongeveer € 650,-.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex