skipToContentskipToFooter

Overzicht arbeids- en rusttijden

Voor werknemers die onder de normale Arbeidstijdenwet vallen, gelden maximale arbeids- en rusttijden. Door middel van cao-overleg kunnen ruimere normen worden overeengekomen voor de maximale arbeidstijd per periode, nachtarbeid, pauze en zondagarbeid. Is er geen cao of biedt de cao hiervoor de ruimte, dan kunnen werkgevers de afspraken ook met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging maken.

Uitzonderingen:

 • er gelden speciale regels voor oproepdiensten of als er sprake is van samenloop van werk waarop twee verschillende arbeidstijdenregelingen van toepassing zijn
 • afhankelijk van de branche regelt het gewone Arbeidstijdenbesluit afwijkingen voor bijvoorbeeld jongeren, zwangere vrouwen en hulpverleningsdiensten
 • het Arbeidstijdenbesluit vervoer geldt voor werknemers die rijden op een bestelauto of vrachtauto met meer dan 500 kg laadvermogen, die niet zijn uitgezonderd van het Arbeidstijdenbesluit vervoer

Werkgevers moeten:

 • zo veel mogelijk rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van werknemers bij het vaststellen van de arbeids- en rusttijden
 • veranderingen in de arbeids- en rusttijden 28 dagen van te voren meedelen en als de aard van de arbeid dit niet mogelijk maakt ten minste 4 dagen van te voren (bij een overlegregeling kan hiervan worden afgeweken)
 • zorgen voor een deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden, zodat de naleving gecontroleerd kan worden

In de praktijk betekent dit dat werkgevers in ieder geval de tijdstippen van aanvang, pauze en einde van het werk moeten registreren of vastleggen. Bij chauffeurs die in een vrachtauto rijden doet de tachograaf dit.

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

 • Standaardregeling
 • < 18 jaar: 36 uur per week
 • > 18 jaar: 36 uur per week of 72 uur per elke 14 dagen, mag opgesplitst worden in perioden van ten minste 32 uur
 • Overlegregeling
 • Idem

 Dagelijkse onafgebroken rusttijd

 • Standaardregeling
 • < 18 jaar: 12 uur per dag inclusief tijd tussen 23.00 uur en 06.00
 • > 18 jaar: 11 uur per dag eenmaal per week te bekorten tot ten minste 8 uur
 • Overlegregeling
 • Idem

Arbeidstijd

 • Standaardregeling
 • < 18 jaar: max. 9 uur per dag, 45 uur per week en gemiddeld 40 uur per 4 weken
 • > 18 jaar: max. 12 uur per dag, 60 uur per week, en gemiddeld 48 per 16 weken
 • gemiddeld 55 uur is per 4 weken toegestaan
 • Overlegregeling
 • > 18 jaar: in collectief overleg mag van de gemiddeld 55 uur per periode van 4 weken worden afgeweken.

 Arbeid in nachtdienst (meer dan 1 uur arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur)

 • Standaardregeling
 • 10 uur per dag
 • (max. 5 maal per 14etmalen en 22 maal per 52weken te verlen­gen tot 12uur onder gelijktij­dige inkorting van de rust na die verlengde nachtdienst tot min. 12uur)
 • per 16weken gem. 40 uur arbeid per week indien sprake is van 16 of meer nachtdiensten in die periode.
 • Overlegregeling
 • Idem

Aanvullende minimum rust bij nachtarbeid die eindigt na 02:00 uur

 • Standaardregeling
 • 14 uur (1 maal per 7x24 uur in te korten tot 8 uur)
 • Overlegregeling
 • Idem

 Aanvullende minimum rust na een reeks van 3 of meer achtereenvolgende nachtdiensten

 • Standaardregeling
 • 46 uur
 • Overlegregeling
 • Idem

 Max. aantal diensten bij nachtarbeid

 • Standaardregeling
 • Er mogen ten hoogste 7 achtereenvolgende diensten worden gemaakt als hierin 1 of meer nachtdiensten zitten
 • Overlegregeling
 • Er mogen ten hoogste 8 achtereenvolgende diensten worden gemaakt als hierin 1 of meer nachtdiensten zitten.

 Max. aantal nachtdiensten per periode

 • Standaardregeling
 • In elke periode van 16 weken mag ten hoogste 36 maal een nachtdienst zitten die na 02:00 uur eindigt.
 • Overlegregeling
 • In elke periode van 52 weken mag ten hoogst 140 maal een nachtdienst zitten die na 02:00 uur eindigt, of per twee weken ten hoogste 38 uur arbeid verricht tussen 00:00 uur en 06:00 uur.

 Pauzeregeling

 • Standaardregeling
 • < 18 jaar: bij meer dan 4,5 uur arbeid moet de arbeid 30 minuten worden onderbroken door een pauze. Deze mag gesplitst worden in periodes van ten minste 15 minuten.
 • > 18 jaar: bij meer dan 5,5 uur arbeid moet de arbeid 30 minuten worden onderbroken door een pauze. Deze mag gesplitst worden in periodes van ten minste 15 minuten. Bij een arbeidstijd langer dan 10 uur moet de arbeid 45 minuten worden onderbroken eventueel op te splitsen in perioden van ten minste 15 minuten.
 • Overlegregeling
 • > 18 jaar: bij meer dan 5,5 uur arbeid moet de arbeid worden onderbroken door een pauze van ten minste 15 minuten.

 Arbeid op zondag is verboden tenzij:

 • het tegendeel bedongen is en voortvloeit uit de aard van het bedrijf
 • bedrijfsomstandigheden dit nodig maken en medezeggenschaporgaan plus betrokken werknemer hebben ingestemd
 • Standaardregeling
 • Minimaal 13 vrije zondagen per 52 weken.
 • Overlegregeling
 • In collectief overleg mogen meer zondagen worden gewerkt als de werknemer daarmee instemt.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex