skipToContentskipToFooter

De bijtelling wordt uitgedrukt in een percentage van de catalogusprijs of van de werkelijke waarde van de personen- of bestelauto.

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2022 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 16% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.

In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22. Is de auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing.

De onderstaande tabel geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2022.

Percentages bijtelling 2022

  • Categorie: 16% bijtelling, CO2-uitstoot in gram per kilometer = 0
  • Categorie: 22% bijtelling, CO2-uitstoot in gram per kilometer = meer dan 0

In 2022 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot volledig in het 16%-tarief. Het verlaagde percentage van 16% geldt voor auto’s op waterstof en voor auto's die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten.

Voor andere nulemissie-auto’s geldt de 16% bijtelling slechts tot en met een cataloguswaarde van € 35.000. Voor het deel daarboven geldt de bijtelling van 22%.

Duur verlaagde percentage

Het verlaagde bijtellingspercentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 7 maart, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april.

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Bepaling datum eerste toelating

Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij import van gebruikte auto’s.

Bijtelling auto's ouder dan 15 jaar

Voor personen- of bestelauto's die ouder zijn dan 15 jaar wordt de bijtelling berekend over de waarde van de auto in het economische verkeer, de werkelijke waarde. Deze bepaal je bijvoorbeeld aan de hand van de aanschafprijs plus eventuele restauratiekosten, de verzekerde waarde of de prijs op veilingen. Vanaf 2010 is de bijtelling 35 procent van de werkelijke waarde.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex