skipToContentskipToFooter

Als een houder van een C- of D-rijbewijs gebruik kan maken van een van de code 95 vrijstellingen, moet hij dit kunnen aantonen met zijn administratie. Op deze pagina staan alle code 95 vrijstellingen voor de nascholing chauffeurs. 

Vrijstellingen nascholing chauffeurs

Deze richtlijn is niet van toepassing op bestuurders van voertuigen

 1. met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
 2. in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en medische noodvervoersdiensten, voor zover het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee die diensten zijn belast;
 3. die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, of op bestuurders van nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
 4. waarvoor een rijbewijs van categorie D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is;
 5. die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties, met inbegrip van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp;
 6. die worden gebruikt voor autorijlessen en -examens met het oog op het behalen van een rijbewijs of getuigschrift van vakbekwaamheid, mits zij niet worden gebruikt voor commercieel vervoer van goederen en personen;
 7. die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen;
 8. voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines waarmee de bestuurder zijn werk uitvoert, mits het besturen van het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. Nederland handhaaft dit op maximaal 12 uur rijtijd per chauffeur per week. 

De richtlijn is niet van toepassing wanneer voldaan wordt aan alle volgende voorwaarden:

 1. bestuurders van voertuigen zijn actief in plattelandsgebieden voor het bevoorraden van de eigen onderneming van de bestuurder;
 2. bestuurders bieden geen vervoersdiensten aan, en
 3. de lidstaten zijn van mening dat het vervoer sporadisch plaatsvindt en geen gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid.

Tevens is de richtlijn niet van toepassing op bestuurders van voertuigen die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven worden gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van hun eigen bedrijvigheid, en rijden binnen een straal van 50 km vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of least, waarbij het rijden niet de hoofdactiviteit is. Nederland handhaaft dit op maximaal 12 uur rijtijd per chauffeur per week.

Vervallen vrijstellingen voor de nascholing voor chauffeurs

Per 1 juni 2015 is de vrijstelling vervallen voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955. Per 1 juli 2015 is de nationale vrijstelling vervallen voor chauffeurs die minder dan 12 uur rijtijd per week hebben. De Europese vrijstelling onder punt 8 blijft wel van kracht.

Informatiepakket Code 95

Kom je in aanmerking voor de code 95 vrijstelling? Hoe kan je dat dan aantonen? Hoe werkt de nascholingsverplichting? Veel informatie is gebundeld in het informatiepakket nascholing code 95.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex