skipToContentskipToFooter


Voor wie geldt de code 95?

De code 95 geldt voor de houders van een rijbewijs C, C1 en/of D, D1, eventueel aangevuld met E, zowel in het eigen vervoer als in het beroepsgoederenvervoer. Voor de code 95 zijn er vrijstellingsmogelijkheden. Op de evofenedex site staat een overzicht van de vrijstellingen. Bij gebruik van een vrijstelling moet bij controle aangetoond kunnen worden dat aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaan wordt. Er bestaat geen officieel vrijstellingsdocument.

Vervalt mijn rijbewijs C als ik geen code 95 erop heb?

Nee, rijbewijs C blijft behouden alleen mag je zonder code 95 niet beroepsmatig rijden, tenzij een vrijstelling van toepassing is.

Als ik het rijbewijs C gehaald heb voor 10 september 2009 en ik laat de code 95 bijschrijven na de geldigheidsdatum ben ik dan de vrijstelling voor de basiskwalificatie kwijt?

Nee, de vrijstelling voor de basiskwalificatie blijft, maar u mag niet beroepsmatig op de vrachtauto rijden tot code 95 erop staat, tenzij een vrijstelling van toepassing is. Op het moment van bijschrijven van code 95 mogen de gevolgde opleidingen niet ouder zijn dan 5 jaar.

Hoe kan ik zien of code 95 al op mijn rijbewijs staat?

Achter de geldigheidsdatum van rijbewijscategorieën C, C1 en/of D, D1 staat in kolom 12 ‘95’ met een geldigheidsdatum.

Waar kan ik als chauffeur zien hoeveel nascholingsuren ik heb gevolgd?

Op de website Mijn CBR kan de chauffeur door in te loggen met zijn DigiD code inzien hoeveel nascholingsuren op zijn naam geregistreerd staan. De werkgever heeft geen toegang hiertoe.

Wat is de boete als ik geen code 95 op mijn rijbewijs heb staan?

Het boetebedrag is 900 euro, de chauffeur mag niet verder rijden en de verzekering dekt geen schade wanneer het rijbewijs niet geldig is. Als code 95 niet op het rijbewijs staat, wanneer dit wel nodig is, is het rijbewijs niet geldig. Als er wel 35 uur nascholing gevolgd is, maar de code 95 is nog niet op het rijbewijs bijgeschreven, dan geldt het rijbewijs als niet geldig bij beroepsmatig gebruik zonder vrijstelling. De controleur accepteert geen gevolgde 35 uur nascholing, alleen de code 95 op het rijbewijs volstaat.

Wat moet ik doen als ik 35 uur nascholing heb gevolgd?

Om de code 95 op het rijbewijs te krijgen kun je, afhankelijk van de geldigheidsdatum van het rijbewijs, je rijbewijs verlengen of vernieuwen (officieel heet dit duplicaat aanvragen). Bij vernieuwing blijft de geldigheidsdatum van het rijbewijs gelijk en is geen medische keuring nodig. Bij verlenging krijgt het rijbewijs een nieuwe geldigheidsdatum van vijf jaar en is wel een medische keuring nodig. De rijbewijskosten bedragen circa 40 euro. De kosten van een medische keuring variëren. De aanvraag van een rijbewijs duurt 5 werkdagen. Een medische keuring kan veel tijd vergen.

Kan ik meer dan 35 uur nascholing volgen in een periode van 5 jaar?

Per periode van 5 jaar mag maximaal 35 uur nascholing gevolgd worden. Meer uren die gevolgd worden tellen niet mee voor code 95. Vooraf sparen is niet mogelijk. 

Ik ben geboren voor 1 juli 1955. Ben ik nog vrijgesteld?

Nee, helaas. De vrijstelling voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 is vervallen per 1 juni 2015. Als de oudere chauffeur het rijbewijs heeft verlengd tussen 10 september 2009 (ingang Richtlijn vakbekwaamheid) en 1 juni 2015 (vervallen vrijstelling) dan is de code 95 met een geldigheidsdatum op het rijbewijs vermeld. Het ministerie heeft bepaald dat deze geldigheid vervalt per 1 december 2020. Wil de oudere chauffeur opnieuw de code 95 op het rijbewijs hebben dan zal 35 uur nascholing gevolgd moeten worden.

Blijven de einddata code 95 voor categorie C en D verschillend?

Zijn de einddata van de code 95 voor C en D op uw rijbewijs verschillend? Deze worden na de eerste verlenging van de code 95 gelijk getrokken. Hier wordt uitgegaan van de dichtstbijzijnde datum. Bijvoorbeeld: de einddatum van de code 95 voor categorie D is 1 februari 2020 en die van C 15 maart 2021. Op 1 januari 2020 heeft deze chauffeur alle 35 uur nascholing gevolgd. De chauffeur laat op 5 januari 2020 de code 95 op het rijbewijs bijschrijven. De nieuwe einddatum code 95 van zowel de categorie C als D wordt dan 1 februari 2025. Bij de eerste verlenging van code 95 worden dus beide einddata gelijkgetrokken.


Wil je een praktisch overzicht van de geldende regels en verplichtingen voor Code 95?

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex