Eigen vervoer, wettelijke omschrijving

De Wet wegvervoer goederen omschrijft eigen vervoer als het vervoer van goederen met één of meer vrachtauto's:

 • dat voor eigen rekening en risico wordt verricht
 • dat wordt verricht als werkzaamheid van ondersteunende aard, die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten

Dit betekent dat eigen vervoer het vervoer is van goederen die eigendom zijn van het bedrijf of die het bedrijf verhandelt, verhuurt, huurt, bewerkt of herstelt.

 

  Internationaal eigen vervoer

  Ook internationaal is eigen vervoer toegestaan. Dat vervoer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de vervoerde goederen moeten eigendom zijn van de onderneming of door haar zijn verkocht of gekocht, verhuurd of gehuurd, voortgebracht, gedolven, bewerkt of hersteld
  • de goederen moeten naar het bedrijf worden gebracht of van het bedrijf worden weggebracht of worden verplaatst binnen het bedrijf of daarbuiten voor eigen behoefte
  • de gebruikte voertuigen moeten door eigen personeel van het bedrijf worden bestuurd
  • de voertuigen moeten eigendom zijn van het bedrijf of op krediet zijn gekocht, of gehuurd, (deze eis geldt niet voor een tijdelijk vervangend voertuig)
  • het vervoer mag slechts een secondaire bedrijvigheid zijn in het kader van de algemene werkzaamheden van het bedrijf

  Niet ieder land eist dat aan alle voorwaarden wordt voldaan; meer hierover staat in de landeninformatie bij Wegvervoer internationaal.

  Aantonen van eigen vervoer

  Bij controle moet een eigen vervoerder aantonen dat hij eigen vervoer verricht. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van:

  • een (pro-forma) rekening
  • een laadlijst met producten van het bedrijf
  • afleverbewijs
  • interne vrachtbrief

  Bij internationaal vervoer is van belang dat alle documenten op dezelfde bedrijfsnaam zijn gesteld.
  Naast de eerdergenoemde documenten is de evofenedex kaart een uitstekend hulpmiddel. Deze kaart is gratis voor EVO-leden.

  Concernvervoer

  Vervoer door een eigen vervoerder voor een ander bedrijf van hetzelfde concern wordt buiten Nederland aangemerkt als beroepsvervoer. Hiervoor is een vergunning voor beroepsvervoer (Eurovergunning) nodig.
  In Nederland is eigen vervoer voor de werkmaatschappijen van hetzelfde concern in principe wel mogelijk, omdat sprake is van vervoer voor eigen rekening.

  Voorwaarde is dat het vervoerende bedrijf en het bedrijf waarvoor wordt vervoerd deel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting of voor de omzetbelasting als één onderneming worden aangemerkt.

  Landbouwvervoer

  Ook het vervoer met een tractor (met aanhangwagen) valt onder de Wet wegvervoer goederen. Landbouwvervoer door de landbouwer zelf is eigen vervoer. Vervoer door derden is beroepsvervoer, maar is niet gebonden aan een vergunning als dat vervoer plaatsvindt:

  • rechtstreeks ten behoeve van een landbouwbedrijf en
  • onmiddellijk vooraf gaat aan of volgt op, en
  •  in direct verband staat met de uitvoering van landbouwwerkzaamheden (vervoer door een loonwerker)
   Onze adviseur Mark
   Contact

   Vragen over vervoer?

   Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder