skipToContentskipToFooter

Een voertuig mag niet te zwaar zijn beladen omdat daardoor de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht, schade wordt toegebracht aan het wegdek of oneerlijke concurrentie ontstaat. Er wordt streng op gecontroleerd door politie en Inspectie Leefomgeving en Transport. De controleur moet bij overschrijdingen proces verbaal opmaken of eisen dat een deel van de lading wordt afgeladen. 

Te zwaar beladen

Gekentekende voertuigen

Een gekentekend voertuig is te zwaar beladen als de toegestane massa's (gewichten) of de druk onder de as(sen) of onder de koppeling worden overschreden. Ook strafbaar is het trekken van een zwaarder beladen aanhangwagen dan het kentekenbewijs van het trekkende voertuig toestaat.

Ongekentekende voertuigen

Een ongekentekend voertuig is te zwaar beladen als de druk onder de aangedreven as meer is dan 11,5 ton of als de druk onder andere assen meer is dan 10 ton. De toegestane maximummassa van ongekentekende voertuigen met een of meer aanhangwagens mag niet meer zijn dan 50 ton.

Wanneer afladen

Een controleur moet eisen dat de overschrijding ongedaan wordt gemaakt door af- of overlading bij overschrijding met 10 procent of meer van

  • de toegestane maximummassa van de bedrijfsauto, aanhangwagen of het samenstel daarvan
  • de toegestane maximummassa van 50 ton (60 ton voor werktuigen)

of bij overschrijding met 20 procent of meer van

  • de toegestane maximum aslast van de bedrijfsauto of de aanhangwagen
  • de toegestane maximum last onder de koppeling van de aanhangwagen
  • de maximum te trekken massa van de aanhangwagen volgens het kentekenbewijs van de trekkende auto

Wie wordt beboet

De chauffeur of de auto-eigenaar (kentekenhouder) worden beboet bij overtreding van de Regeling voertuigen. Ook de opdrachtgever van de vervoerder kan aansprakelijk zijn als hij de vervoerder 'doet rijden'. Meer hierover bij 'Aansprakelijkheid opdrachtgever'.

Te zware belading kan leiden tot gevaar of hinder voor weggebruikers. In die gevallen kan overtreding van de Wegenverkeerswet aan 'een ieder' ten laste worden gelegd. Dus ook aan de opdrachtgever of belader.

Autoverzekering

Er zijn autopolissen die een uitsluiting bevatten voor voertuigen die te zwaar beladen zijn. Ook zijn er polissen met een uitsluiting die van kracht is als niet is voldaan aan de wettelijke voorschriften. Afhankelijk van de gebruikte tekst kan deze laatste clausule ook betrekking hebben op te zware belading. Controleer uw polis op dit punt en overleg eventueel met uw verzekeringsmaatschappij over het schrappen van deze clausule.

Technische aspecten

De technische aspecten spelen ook een rol, los van boetes en problemen met de autoverzekering. Een grove te zware belading zorgt voor grotere slijtage van het voertuig en daardoor overbodige reparatiekosten. Ook beperkt het de levensduur van het voertuig.

Personen- en bestelauto

Veel (forse) boetes voor personen- en bestelauto's worden gegeven als het gewicht van de geladen aanhangwagen hoger is dan de toegestane massa van de aanhangwagen, zoals deze vermeld is op het kentekenbewijs van de trekkende auto. De toegestane massa kan lager zijn dan de toegestane maximummassa van de aanhangwagen.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer