skipToContentskipToFooter

Net als in Nederland mag je ook in Duitsland met een LZV rijden. De afgelopen jaren is de LZV in steeds meer Bundesländer toegelaten en het netwerk van wegen waar je met een LZV mag rijden is flink uitgebreid. Duitsland kent echter wel wat andere regels dan Nederland.

Vergunning

Je hebt voor Duitsland geen specifieke vergunning nodig. De LZV (als combinatie) moet wel gekeurd zijn. De LZV-keuring (TÜV keuring) voor Duitsland kan ook in Nederland worden gedaan.

Wegennetwerk

De afgelopen jaren is het Duitse LZN-wegennetwerk, ofwel Positivnetz, verder uitgebreid. Een overzicht van de wegen die zijn vrijgegeven inclusief een overzichtskaart vind je op de website van de Duitse overheid.

Voertuig

Het treingewicht voor LZV’s in Duitsland is 40 respectievelijk 44 ton voor intermodaal vervoer.

Draaicirkel & dolly

Een in Nederland geregistreerde LZV die je in Duitsland wilt gaan gebruiken moet aan de Duitse eisen voldoen. In Duitsland is de draaicirkel voor een LZV beperkt tot een uitwendige straal van 12.50 m en een inwendige straal van 5.30 m. In Nederland mag de draaicirkel voor een LZV 14.50 m om 6.50 m bedragen. De motorwagen-dolly-opleggerconfiguratie die op basis hiervan in Nederland ontwikkeld is, voldoet vaak niet aan de krappere Duitse draaicirkels en mag dus niet in Duitsland rijden.

In de Nederlandse beleidsregels LZV staat vermeld dat een LZV ten hoogste 2 draaipunten mag hebben. Hetzelfde staat ook in de Regeling voertuigen, artikel 5.18.1, achtste lid. Hierin staat dat een samenstel van een motorvoertuig en een aanhangwagen ten hoogste twee draaipunten heeft.

Een aantal jaren geleden heeft een fabrikant in Duitsland een dolly ontwikkeld met een zijdelings beweegbare trekboom. Hierdoor krijg je 3 draaipunten. In Duitsland wordt deze dolly goedgekeurd, in Nederland wordt deze dolly door de RDW dus afgekeurd.

Onder draaipunten wordt verstaan: koppelingen, draaikransen, en draaistellen.

Gestuurde assen worden niet gezien als een draaipunt. Heeft de dolly gestuurde assen, dan is dat toegestaan, mits aan de overige eisen kan worden voldaan.

Met andere woorden: de dolly met zijdelings beweegbare trekboom is in Duitsland toegestaan maar in Nederland verboden. Om te zorgen dat een LZV met een dolly met vaste trekboom de Duitse draaicirkels haalt kan gekozen worden uit stuuras(sen) op de dolly, een stuurbare achteras op de motorwagen en/of een stuuras(sen) op de oplegger.

Combinaties

Informatie over de toegestane LZV samenstellingen vind je op de website van de Duitse overheid (naar beneden scrollen - info staat bijna onderaan).

Alle LZV’s in Duitsland moeten zijn uitgerust met een zogenaamde Abbiegeassistent. Dit is een hulpsysteem dat de dode hoek naast de truck bewaakt en de chauffeur bij het rechts afslaan waarschuwt als zich voetgangers of fietsers in deze zone bevinden.

Tevens moeten de zijmarkeringslichten bij het afslaan over de hele voertuiglengte knipperen om andere verkeersdeelnemers beter te waarschuwen. Alle LZV’s die na 1 juli 2020 zijn toegelaten, moeten vanaf deze datum met de nieuwe rij-assistentsystemen zijn uitgerust. Voor LZV’s van voor deze datum geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2022. De andere technische eisen die aan de voertuigen worden gesteld kunnen hier worden gevonden

Inhalen op de Autobahn is verboden. Op overige wegen geldt dat het verboden is om een voertuig in te halen dat sneller rijdt dan 25km/u.

De chauffeur 

Volgens Duitse regels geldt dat een chauffeur minimaal twee uren les/instructie moet krijgen op de combinatie waarmee hij gaat rijden. Die les moet gegeven moeten worden door de fabrikant van de combinatie of door een instantie die door de fabrikant is ingeschakeld. De chauffeur moet een certificaat van deelname bij zich hebben als hij met de LZV gaat rijden. Daarnaast moet de chauffeur minimaal 5 jaar over het CE-rijbewijs beschikken en minimaal 5 jaar aantoonbaar werkzaam zijn als beroepschauffeur.

Grensoverschrijdend verkeer

  • Grensoverschrijdende vervoer met LZV’s tussen Nederland en Duitsland is officieel toegestaan. De bilaterale overeenkomst tussen Nederland en Duitsland die dit mogelijk maakt is eind september 2021 ondertekend.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer