Wat is eigen vervoer?

Bij eigen vervoer is een vergunning voor beroepsvervoer (Eurovergunning of binnenlandse vergunning) niet verplicht, bij beroepsgoederenvervoer wel. Eigen vervoer moet wel kunnen worden aangetoond.Een transportvergunning of ritmachtiging is buiten de EU ook voor eigen vervoer soms verplicht.

Wat is een vrachtauto?

De Wet wegvervoer goederen regelt het vervoer van goederen met een vrachtauto. Volgens deze wet is een vrachtauto een motorrijtuig, motorrijtuig met aanhangwagen, of een samenstel van motorrijtuig met oplegger, ingericht voor goederenvervoer.

De wet is daarmee van toepassing op vervoer met onder andere:

  • bestel- of vrachtauto’s
  • combinaties van personen-, bestel- of vrachtauto’s met een aanhangwagen of oplegger
  • tractoren en aanhangwagens achter tractoren
  • aanhangwagens achter interntransportmaterieel zoals heftrucks

Voorwaarden daarbij zijn dat de voertuigen zijn ingericht voor goederenvervoer en dat het laadvermogen van het motorrijtuig inclusief dat van de aanhangwagen of oplegger meer is dan 500 kg.

Uitbreiding en beperking

De Wet wegvervoer goederen (Wwg) geldt niet alleen bij het vervoer van goederen, maar ook voor lege ritten en bij het laden en lossen.

De wet is niet van toepassing op vervoer met een vrachtauto met een laadvermogen van niet meer dan 500 kg en voor privévervoer (vervoer voor niet commerciële doeleinden).
Ook zijn er vormen van vervoer waarvoor een vergunning voor beroepsvervoer (Eurovergunning of binnenlandse vergunning) niet nodig is.

Eigen vervoer in het kort

De Wet wegvervoer goederen omschrijft eigen vervoer als het vervoer van goederen met één of meer vrachtauto's:

  • dat voor eigen rekening wordt verricht
  • dat wordt verricht als werkzaamheid van ondersteunende aard, die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten

Dit betekent dat eigen vervoer het vervoer is van goederen die eigendom zijn van het bedrijf of die het bedrijf verhandelt, verhuurt, huurt, bewerkt of herstelt. Ook internationaal is eigen vervoer toegestaan. Bij controle moet een eigen vervoerder aantonen dat hij eigen vervoer verricht. Dat gaat het gemakkelijkst met de  evofenedex kaart, die bekend is bij de controlerende instanties. Deze kaart is gratis voor leden van evofenedex. En kan je online aanvragen.

Landbouwvervoer

Ook het vervoer met een tractor (met aanhangwagen) valt onder de Wet wegvervoer goederen. Landbouwvervoer door de landbouwer zelf is eigen vervoer.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder