Vrachtbrief

Het is belangrijk dat de vrachtbrief juist is opgemaakt en ingevuld. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot geschillen en procedures

Functies

De vrachtbrief heeft onder andere de volgende functies:

 • schriftelijk bewijs van de vervoersovereenkomst
 • ontvangstbewijs
 • informatiedrager

  Verplicht gebruik

  Bij vervoer door een beroepsvervoerder moet bij de lading een vrachtbrief aanwezig zijn. Deze wettelijke verplichting is opgelegd aan de vervoerder. Bij controle moet hij de vrachtbrief kunnen tonen. Het ontbreken van de vrachtbrief wordt in Nederland gezien als economisch delict en bestraft met een boete van 110 euro. Buiten Nederland kan de boete aanzienlijk hoger zijn.

  Geen vrachtbrief bij eigen vervoer

  Bij eigen vervoer is een vrachtbrief niet voorgeschreven. evofenedex ontraadt het vrijwillige gebruik van een vrachtbrief bij buitenlands eigen vervoer. Controleurs verbinden daar namelijk soms de conclusie aan dat ’dus’ sprake is van beroepsvervoer. Als vervolgens de vergunning voor beroepsvervoer ontbreekt, is een hoge boete het gevolg.

  Vrijstellingen

  In Nederland zijn postzendingen en verhuizingen vrijgesteld van het gebruik van vrachtbrieven. Vrijstellingen zijn er ook voor het vervoer van levende dieren, landbouwproducten naar de veiling, los gestorte goederen en vervoer met een bestelauto met een laadvermogen van 500 kg of minder.

  Modellen

  Voor gebruik binnen Nederland moeten vrachtbrieven voldoen aan wettelijke minimumeisen. Buiten Nederland is het aan te raden en soms zelfs verplicht om de CMR-vrachtbrief te gebruiken. Bij vervoer met Belgisch gekentekende voertuigen is een Belgische CMR-vrachtbrief verplicht.

  Vrachtbrieven bestellen

  Vrachtbrieven kunt u bestellen bij bVa/Beurtvaartadres. Dit bedrijf levert de CMR-vrachtbrief, de gecombineerde AVC/CMR-vrachtbrief en een groot aantal nationale vrachtbrieven. Het bedrijf kan vrachtbrieven ontwerpen en leveren die zijn aangepast aan de wensen van uw bedrijf. Ook levert bVa/Beurtvaartadres invulsoftware voor vrachtbrieven en diverse andere documenten. De vrachtbrieven van bVa/Beurtvaartadres voldoen aan de wettelijke normen.

  Wie moet de vrachtbrief opmaken?

  De Nederlandse wet eist dat een vrachtbrief is opgemaakt, maar laat in het midden wie daarvoor moet zorgen. De CMR is niet duidelijk op dit punt. Nergens staat expliciet dat het leveren van een vrachtbrief de verplichting is van de vervoerder. De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002) leggen de verplichting bij de afzender (opdrachtgever). De AVC 2002 kunnen aanvullend van toepassing zijn op internationaal vervoer.

  Invullen

  De gegevens in de vrachtbrief zijn van groot belang bij de uitvoering van de overeenkomst. Onjuiste invulling betekent dat er ongewild een uitgebreide aansprakelijkheid rust op de opdrachtgever.

  Bewaren van de vrachtbrief

  In de wet, de AVC 2002 noch de CMR is vermeld hoe lang vrachtbrieven moeten worden bewaard. Gezien de verjaringstermijn van ongeveer één jaar, moet de opdrachtgever de vrachtbrief anderhalf tot twee jaar bewaren. Dit in verband met het aantonen van leveringen aan de klant en het eventueel verhalen van schade tijdens het vervoer op de vervoerder. De algemene wettelijke bewaarplicht voor de vervoerder is zeven jaar. Het is aan te raden met de vervoerder duidelijke afspraken te maken over het bewaren en ter beschikking stellen van de vrachtbrieven aan de opdrachtgever.

  Onze adviseur Mark
  Contact

  Vragen over vervoer?

  Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder