Wegenbelasting

Je betaalt wegenbelasting als een kenteken van een personen-, bestel- of vrachtauto op jouw naam geregistreerd is.

Je hoeft geen belasting te betalen over de periode dat het kenteken geschorst is of je door enkele, in de wetgeving omschreven, omstandigheden niet kunt beschikken over het voertuig. Auto's waarvan het kenteken niet is geregistreerd, zoals nieuwe auto's, geschorste auto's en auto's uit de bedrijfsvoorraad van een autobedrijf, mogen niet op de weg worden gebruikt. Tenzij ze rijden onder het (groene) handelaarskenteken.

Je betaalt geen wegenbelasting voor aanhangwagens of opleggers, voor bromfietsen en voor motorrijtuigen die zonder kenteken mógen rijden. De wegenbelasting moet je wel betalen als je onterecht zonder kenteken rijdt.

Aanhangwagen/oplegger

Voor de aanhangwagen of oplegger (aanhanger) hoef je niet afzonderlijk wegenbelasting te betalen. De aanhanger achter de personen- en bestelauto is vrijgesteld van wegenbelasting. Voor de aanhangwagen achter de vrachtauto betaal je de wegenbelasting via het tarief voor vrachtauto's. Teruggaaf van een deel van de wegenbelasting is mogelijk als het bedrijf over meer vrachtauto's dan aanhangwagens bestaat; het bedrijf kan dan gebruik maken van de 'Regeling bedrijfsvoertuigenpark'.

Bromfietsen

Vanaf 1 september 2005 zijn de meeste brom- en snorfietsen gekentekend. Er zijn enkele uitzonderingen. Zie hiervoor de pagina bromfietsen. Buitenlandse bromfietsen zijn vrijgesteld van een kenteken als bromfietsen in het land van herkomst niet voorzien wordt van een kenteken.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder