Definitie van een vrachtauto

Voor de wegenbelasting is een vrachtauto een motorrijtuig met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg, niet zijnde een personenauto, bestelauto of autobus.

De vrachtauto wordt voor de wegenbelasting en de bpm belast als personenauto wanneer de vrachtauto ook is ingericht voor het verblijf, de verzorging en de overnachting van personen. Tenzij de vrachtauto voldoet aan de eisen van een multifunctioneel ingericht motorrijtuig. Bromfietsen zijn voor de wegenbelasting geen motorrijtuigen.

Toegestane maximum massa vrachtauto

De toegestane maximum massa (tmm) is het leeggewicht van de vrachtauto, vermeerderd met de voor de vrachtauto toegestane maximum massa aan lading. De toegestane maximum massa van een vrachtauto staat op deel I (deel Ia) van het kentekenbewijs.

Vrachtauto met koppeling

De toegestane maximum massa (tmm) voor een vrachtauto met koppelinrichting is de toegestane maximum massa van de vrachtauto, verhoogd met de hoogste toegestane maximum massa van een aanhangwagen waarmee de vrachtauto mag worden verbonden.

Toegestane maximum massa trekker met oplegger

De toegestane maximum massa (tmm) voor een trekker met oplegger is het leeggewicht van de trekker, vermeerderd met de toegestane maximum massa van de oplegger die mag worden getrokken.

Koppeling

De koppelinrichting is een aan de vrachtauto of trekker bevestigde inrichting waardoor een aanhangwagen of oplegger kan worden aangekoppeld. Dit begrip omvat naast de koppeling ook de elektrische installatie ook het twee-leiding luchtsysteem.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder